Osaamisella osallisuutta -hanke

Osaamisella osallisuutta

Osaamisella osallisuutta

Yhteystiedot

Jos tarvitset digitukea, ota yhteyttä:

Projektipäällikkö
Paula Karppinen
paula.karppinen@nuortenystavat.fi
044 7341 506

Projektityöntekijät
Petri Tamminen
petri.tamminen@nuortenystavat.fi
044 4919 061
Minna McBeth
minna.mcbeth@nuortenystavat.fi
044 4287 502

Osaamisella osallisuutta -hanke

Matalan kynnyksen digivalmennusmalli

Osaamisella osallisuutta -hanke kehittää ja tarjoaa digivalmennusta Nuorten Ystävien asiakkaille yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Matalan kynnyksen digiohjauksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti yksilön psykososiaaliset taustatekijät, jotka voivat johtaa digisyrjäytymiseen koronakriisin aikana ja/tai sen jälkeen. Kehitystyötä tehdään palvelumuotoilun keinoin osallistamalla sekä NYn henkilöstöä että asiakkaita. Hanke myös käynnistää vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa digimentoritoimintaa matalan kynnyksen digituen yhtenä muotona.

Hanke tarjoaa syksyn 2020 aikana ilmaista digivalmennusta sinulle, joka olet yli 18-vuotias ja työelämän ulkopuolella. Valmennukset toteutetaan yksilö-, lähi-, etä- tai ryhmäohjauksena tarpeen mukaan. Mukaan pääsee joko NYn yksiköiden kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä hanketoimijoihin.

Hankkeen tuloksena syntyvät:
- Matalan kynnyksen digiohjausmalli hyödynnettäväksi NYn asiakastyössä hankkeen jälkeen.
- Valmennusta ja perehdytysmateriaalia NYn henkilöstölle digiohjauksen tueksi.
- Selkokielinen työkalupakki digiohjauksen ja -opiskelun tueksi. Työkalupakki on kaikkien hyödynnettävissä ja se julkaistaan 01/2021 mennessä.

Osaamisella osallisuutta on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämishanke, jonka toteuttajana toimii Nuorten Ystävät -palvelut Oy Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella 15.5.2020–17.1.2021.