VALPAS-hanke

  

VALPAS-hanke

VALPAS-hankkeessa kehitetään sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä kumppanikuntien kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset (15-40 vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

VALPAS kehittää käytännönläheisiä monialaisia palvelupolkuja matalan kynnyksen toimintaan palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeista käsin ja toiminta räätälöidään kumppanikuntiin sopiviksi. Hankkeen tavoitteena on kaikissa kumppanikunnissa:

  • Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen
  • Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen vaikeimmassa asemassa oleville asiakkaille
  • Asiakkaiden osallisuuden, elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistaminen.


Hankkeen toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta 31.12.2019 saakka. Osarahoitukseen osallistuvat myös Muhoksen, Kemijärven, Pudasjärven ja Utajärven kunnat.