Yhdessä Osallisuuteen -hanke

Yhdessä Osallisuuteen

 

Yhdessä Osallisuuteen -hanke

Rovakatu 26 A 8
96100 Rovaniemi

Saila Lampela
Valmentaja
044 782 8162
saila.lampela@nuortenystavat.fi

Saija Kontiola
Valmentaja
044 736 1235
saija.kontiola@nuortenystavat.fi

Sanna Laine
Kehittämispäällikkö
044 5512 408
sanna.laine@nuortenystavat.fi

Marja-Leena Mourujärvi
Valmentaja
050 502 1144
marja-leena.mourujarvi@hdl.fi

Mirka Kaukonen
Valmentaja
040 663 7748
mirka.kaukonen@rovaniemi.fi

Outi Sassali
Valmentaja
040 4862 739
outi.sassali@rovaniemi.fi

Minna Kestilä-Suopajärvi
Lähiesimies
Projektipäällikkö
050 502 2321
minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Kehittämispäällikkö
Lea Nikula
044 7341 862
lea.nikula@nuortenystavat.fi

  

Yhdessä Osallisuuteen -hanke

Yhdessä Osallisuuteen -hanke kehittää, pilotoi ja toteuttaa integraatiomalleja, joissa julkinen ja kolmas sektori toteuttavat matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluita yhdessä. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten tarkoituksenmukainen tuki voidaan varmistaa. Hanke tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, kärsivät mielen hyvinvoinnin haasteista, oireilevat päihteillä, eivätkä kiinnity tarvitsemiinsa palveluihin. Yhdessä kehitetyt mallit parantavat nuorten työ- ja toimintakykyä kokeilukulttuuria hyödyntäen.

Toiminnan tavoitteena on tunnistaa entistä paremmin koulutuksen, työelämän sekä tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolella olevien nuorten tarpeet varhaisessa vaiheessa ja toteuttaa heille rohkeita toimintapilotteja monitoimijamallilla. Hanke saattaa yhä useamman rovaniemeläinen kohderyhmän nuoren tarvitsemiinsa palveluihin ja etenemään tavoitteellisesti kohti työtä ja koulutusta. Toiminnassa rakennetaan kohderyhmää palveleva palveluintegraatioon pohjautuva toiminnallinen ja strategiseen johtamiseen kytkeytyvä yhteistyörakenne julkisen ja kolmannen sektorin käyttöön.

Alueellisen kehittämishankkeen (2019–2020) toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR). Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Nuorten Ystävien kanssa.

Rovaniemen palvelukartta

Rovaniemen palvelukartta on avuksi nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Palvelukartta on rakennettu muuttuvan toimintakyvyn, toimijoiden ydintehtävän ja palveluiden oikea-aikaisuuden näkökulmista. Palvelukartta löytyy täältä.