Laatulupauksemme

Laatulupauksemme

Tuotamme laadukkaita, asiakkaidemme odotukset täyttäviä tai ylittäviä palveluita.

  • Tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaidemme odotukset.
  • Mittaamme heidän tyytyväisyyttään palveluihimme.
  • Kehitämme toimintaamme asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi.

Luomme edellytykset ja osallistamme koko henkilöstömme toimintamme parantamiseen.

  • Arvioimme säännöllisesti toimintaympäristöämme ja sen muutosten vaikuttavuutta omaan toimintaamme.
  • Seuraamme toimintaamme koskevia lakeja ja vaatimuksia ja arvioimme niiden vaikutusta työhömme.
  • Huolehdimme henkilöstömme motivaatiosta ja osaamisesta jatkuvalla koulutuksella.
  • Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja toimintaamme yli organisaatiorajojen.

 Laadun toteutuminen on osa jokapäiväistä työtämme ja tärkeä johtamisen osa-alue.

  •  Laatu toteutuu, kun koko henkilöstö on sitoutunut tekemään siinä oman osansa.

Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme ja toimimme arvojemme mukaisesti.