Nuorten Ystävät

Nuorten Ystävät

 

Nuorten Ystävät on kansalaisjärjestö, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. NYn valtakunnallisen työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Vuosittain toimintamme piirissä on yhteensä 5000 lasta, nuorta ja aikuista. NYllä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 19 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Työntekijöitä on noin 650.

Joka vuosi yli 2 500 vanhempaa saa välineitä parempaan vanhemmuuteen Vanhempien Akatemian kurssien, ryhmien ja henkilökohtaisen tuen kautta. Avopalveluissa ja sosiaalisen työllistymisen klubitaloissa, pajoissa ja hankkeissa rakennetaan yksilöllisiä polkuja itsenäisempään elämään, opiskeluun tai töihin yli 2 000 ihmiselle. Erityisryhmien asumisen palveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina on lähes 400 lasta, nuorta ja aikuista.

NY muodostuu kansalaisjärjestöstä ja sen omistamasta sosiaalipalveluita tuottavasta liiketoimintakonsernista. Kansalaisjärjestön ja palveluja tarjoavan konsernin toiminta nivoutuvat NYssä saumattomasti yhteen, minkä ansiosta pystymme kehittämään uusia toimintatapoja ja -malleja tukea tarvitseville ihmisille.

Nuorten Ystävät ry:n tehtävänä on olla asiantuntija ja vaikuttaja, valvoa tukea tarvitsevien ihmisten etuja, toimia osallisuuden mahdollistajana sekä tuottaa omistamiensa yhtiöiden kautta sosiaalialan palveluita. Järjestön kehittämishankkeissa etsitään ratkaisuja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Oman rahoituksen lisäksi hankkeita rahoittavat pääasiassa ESR, ELY-keskus ja Veikkaus.

Nuorten Ystävät ry:n omistamaan liiketoimintakonserniin kuuluu emoyhtiö Nuorten Ystävät Oy, Nuorten Ystävät -palvelut Oy, Kiinteistö Oy Versokodit ja Kiinteistö Oy Tulliväylä 3. Nuorten Ystävät -palvelut Oy tuottaa valtakunnallisesti lastensuojelun, erityisryhmien asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita kunnille.