Nuorten Ystävät

Nuorten Ystävät

 

Nuorten Ystävät on organisaatio, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. NYn valtakunnallisen työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Vuosittain toimintamme piirissä on yhteensä 5000 lasta, nuorta ja aikuista. NYllä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 19 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Työntekijöitä on noin 650.

Joka vuosi yli 2 500 vanhempaa saa välineitä parempaan vanhemmuuteen Vanhempien Akatemian kurssien, ryhmien ja henkilökohtaisen tuen kautta. Avopalveluissa ja sosiaalisen työllistymisen klubitaloissa, pajoissa ja hankkeissa rakennetaan yksilöllisiä polkuja itsenäisempään elämään, opiskeluun tai töihin yli 2 000 ihmiselle. Erityisryhmien asumisen palveluissa ja lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina on lähes 400 lasta, nuorta ja aikuista.

Nuorten Ystävät ry:n tehtävänä on olla asiantuntija ja vaikuttaja, valvoa tukea tarvitsevien ihmisten etuja ja toimia osallisuuden mahdollistajana. Järjestön kehittämishankkeissa etsitään ratkaisuja erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Oman rahoituksen lisäksi hankkeita rahoittavat pääasiassa ESR, ELY-keskus ja Veikkaus.

Nuorten Ystävät Oy ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. ovat perustaneet uuden yhtiön NY-ODL Oy:n. Se on yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan yrityksistä, jolla on vahva arvopohja. Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön ja Nuorten Ystävät Oy:n nykyiset liiketoimintayhtiöt sulautuvat vuoden 2021 aikana. Omistajayhteisöjen Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön ja Nuorten Ystävät ry:n toiminta jatkuu entisellään. Uuden yhtiön tuotto käytetään edelleen omistajayhteisöjen kautta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen. Lisätietoja yhdistymisestä: www.ny-odl.fi