Taikasauva-toiminta

Taikasauva-toiminta

Taikasauva-toiminta mahdollistaa asioita, jotka toimintamme piiriin kuuluvilta heikommassa asemassa olevilta lapsilta ja nuorilta jäisivät muuten kokematta.

Taikasauva-toiminnan avulla kanavoimme saamamme lahjoitukset ja muut avustukset suoraan konkreettista tukea tarvitsevien asiakkainamme olevien lasten ja nuorten hyväksi. Ohjaamme varoja erityisesti lasten harrastustoimintaan sekä muuhun yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan.

Jaettavissa olevaa tukea voi jokainen asiakkaanamme olevat lapset ja nuoret hakea joko itsenäisesti, ryhmässä muiden kanssa tai omaohjaajan/muun henkilökunnan välityksellä. Hakemukset toimitetaan järjestösuunnittelijalle.

Tukikohteet toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla.