Vaikuttamistoiminta

Vaikuttamistoiminta

Vaikuttamistoiminnallamme tuomme esiin erityisryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten äänen, lisäämme heidän vaikutusmahdollisuuksiaan sekä yleistä tietoutta lasten, nuorten, ja erityisryhmien asemasta yhteiskunnassa.

Olemme mukana lukuisissa valtakunnallisissa sekä paikallisissa työryhmissä, toimikunnissa ja etujärjestöissä, annamme lausuntoja ja kannanottoja sekä olemme aktiivisia toimijoita lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä viranomaisten, päättäjien ja alan muiden toimijoiden kanssa vaikuttamistoimintamme tavoitteiden saavuttamiseksi.