Ohjaamo

Ohjaamo, Muhos

 

Ohjaamo Muhos
Valtatie 30
91500 Muhos
044 7341 654
ohjaamo.muhos@nuortenystavat.fi

Ohjaamokoordinaattori
Hanne Ojuva
044 7331 613

ohjaamot.fi

 
 

Ohjaamo, Muhos

Ohjaamo tukee erityisesti nivelvaiheissa olevia alle 30-vuotiaita Muhoksella asuvia nuoria ja edistää heidän koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Ohjaamon ydintä ovat henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun tai sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Ohjaamon sisällöllisen työn ohjenuorana on dialogisuus sekä nuoria osallistava ja rinnallakulkeva toimintatapa. Ohjaamo toimii nuoren tukena niin kauan kuin tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään. Nuoren osallisuus oman polun löytämisessä ja toiminnan rakentamisessa on keskeistä. Nuoret ovat alusta saakka aktiivisia toimijoita Ohjaamon toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Nuorten omaa osaamista vahvistetaan erityisesti kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen kautta.

Yhteistyötä matalalla kynnyksellä

Ohjaamon matala kynnys ja monialaisuus rakentuu eri toimijoiden jalkautuessa Ohjaamolle. He ottavat vastaan nuoria ilman ajanvarausta etukäteen ilmoitettuina aikoina. Jalkautuvaa työtä tekevät mm. kunnan nuoristoimen sekä sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaiset, työllisyyden hoito, toisen asteen oppilaitokset ja monet muut nuorten kanssa työskentelevät tahot. Ohjaamon asiakasvastaavana toimii kunnan sosiaalityöntekijä, joka tapaa nuoria viikoittain Ohjaamolla.

Työnantajilla on keskeinen rooli, kun nuoren tavoitteena on työllistyminen. Yhteiskuntavastuullisuuden korostaminen sekä piilotyöpaikkojen etsiminen ovat oleellinen osa Ohjaamon yritysyhteistyötä, joka painottuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Muhoksella ja lähiseudulla. Nuoret ovat aktiivisesti mukana ja osallisena yritysyhteistyössä.

Nuoret jalkautuvat yhdessä Ohjaamon työntekijöiden kanssa kontaktoimaan yrittäjiä ja etsimään työpaikkoja, joissa yritysten tarpeet ja työnhakijoiden taidot kohtaavat. Työnantajiin otetaan aktiivisesti yhteyttä myös sähköisen työnhaun ja sosiaalisen median kautta.

Tavoitteena on, että Ohjaamosta tulee helposti saavutettava paikka, joka tarjoaa nuorille oikea-aikaista tukea, vähentää palvelusta toiseen "luukuttamista" ja mahdollistaa nuorelle nopeammat jatkopolut koulutukseen ja työelämään. Muhoksen kuntaan syntyy monitoimijainen käytännön toimintamalli, missä eri tavoin tukea tarvitsevat nuoret tulevat autetuksi.

Tutustu Muhoksen Ohjaamon palveluihin täältä