Digipolku-kortti ohjauksen ja oppimisen tueksi

Digipolku-kortti ohjauksen ja oppimisen tueksi

Digiosaaminen on laaja alue, johon liittyy monenlaisia taitoja. Lisäksi digituen tarpeet ovat aina yksilölliset. Kun yhdelle on tärkeää oppia olemaan yhteyksissä toisiin ihmisiin kännykällä, toinen kokee tarpeelliseksi harjoitella työelämän digitaitoja, kuten työhakemuksen kirjoittamista.

Osaamisella osallisuutta -hanke toteutti syksyllä 2020 digivalmennuksia erityistä tukea tarvitseville ja työelämän ulkopuolella oleville aikuisille. Toiminnasta saatuja kokemuksia hyödynnettiin yksilöllisten tarpeiden pohjalta tapahtuvan digivalmennuksen mallintamisessa.

Näin digiohjaus etenee hankkeen suositusten pohjalta.

Ensimmäinen tapaaminen

Ensimmäinen ohjaustapaaminen painottuu ohjattavan digituen tarpeiden hahmottamiseen sekä digivalmennuksen suunnitteluun.

Jos ohjaaja ja ohjattava eivät vielä tunne toisiaan, tärkeitä tavoitteita ensimmäiselle tapaamiselle ovat myös tutustuminen ja luottamuksen synnyttäminen.

Luottamusta rakennetaan humanistisen ihmiskäsityksen pohjalta aivan samoin kuin ohjaustyössä yleensäkin. On tärkeää luottaa ohjattavan sisäisiin kasvupyrkimyksiin, rohkaista häntä omatoimisuuteen myös digitaitojen osalta sekä arvostaa ohjattavan omia näkemyksiään digituen tarpeista.

Ohjaajan on hyvä rohkaista ohjattavaa luottamaan omiin taitoihinsa sekä innostaa häntä digitoimintaan tuomalla selkeästi esille digiosaamisen hyödyt.

Ensimmäiseen tapaamiskertaan on hyvä varata aikaa yksi tunti.
Tunnin aikana saattaa ehtiä jo harjoittelemaan jotain digiosaamisaluetta,
tämäkin riippuu ohjattavan tilanteesta ja taidoista.

Ohjattavalle voi antaa ensimmäisellä tapaamiskerralla hankkeen suunnitteleman Digipolku-kortin, joka auttaa hahmottamaan digituen tarpeita ja tavoitteita.

Digipolku-kortti

 

 

 

Lataa Digipolku-kortti tästä.

Ohje Digipolku-kortin tulostamiseen:
1. Tulosta Digipolku-kortti kaksipuoleisena.
2. Taita tuloste kolmeen osaan vaakatasossa.
3. Valmista! "Haitarimallinen" kortti on käytössäsi.

Digipolku-kortin avulla ohjattava arvioi osaamistaan digiosaamisen osa-alueilla asteikolla 1–5. Lisäksi hän merkitsee korttiin digituen tarpeensa.

Digipolku-korttiin voi myös merkita, millaisiin elämänalueisiin ohjattava kokee digiosaamisesta olevan hyötyä. Elämäntilanteesta riippuen digiosaamisesta voi olla hyötyä arjen hallinnassa, sosiaalisessa toiminnassa, opiskelussa ja / tai työelämässä.

Yllä mainittujen asioiden miettimisen tarkoituksena on auttaa ohjattavaa hahmottamaan digiosaamisen laajaa teemaa sekä miettimään omia tarpeitaan tässä kokonaisuudessa.

Digipolku-kortin kanteen kirjoitetaan seuraavan tapaamisen ajankohta ja täytetty kortti annetaan ohjattavan mukaan.  

Digitaitotesti

Ohjattavaa voi pyytää ohjattavaa tekemään Osaamisella osallisuutta -hankkeen digitaitotestin digituen tarpeiden kartoittamiseksi.

Digitaitotestillä mitataan aivan yleisimpiä arjessa, sosiaalisessa toiminnassa, työelämässä ja opiskelussa tarvittavia digitaitoja. Testistä on jätetty pois kysymykset, jotka liittyvät erityisosaajan digitaitoihin, esimerkiksi IT-alan työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen.

Kuten nettitestit yleensä, myöskään digitaitotesti ei ole kaiken kattava.
Se auttaa kuitenkin hahmottamaan mahdollisia digituen tarpeita.

Seuraavat tapaamiskerrat

Asiakkaan kanssa voi sopia tapaamisia tarpeen ja käytössä olevien resurssien mukaan. Koska tarpeet ovat yksilölliset, ei oikeastaan ole mitään tiettyä tapaamiskertojen määrää, jota voisi suositella. Osaamisella osallisuutta -hankkeessa keskimääräinen tapaamiskertojen määrä oli kolme kertaa ohjattavaa kohden.

Tulevilla tapaamiskerroilla voi palata uudelleen tarpeen mukaan Digipolku-korttiin ja miettiä digituen tarpeita ja nyt myös mahdollisia onnistumisia ja edistymisiä. Korttiin voi myös merkitä uuden ajankohdan seuraavalle tapaamiselle.

Tapaamisissa voi hyödyntää OO-hankkeen tekemiä selkokielisiä ohjeita ja e-kursseja, jotka löytyvät Digituen työkalupakista.

Viimeinen tapaamiskerta

Viimeisellä tapaamisella Digipolku-kortin osaamiskartoitukseen palataan uudelleen. Ohjattavaa pyydetään nyt miettimään uudelleen digitaitojaan. Yhdessä voidaan tutkia, missä osaamisalueissa osaaminen on kohonnut.

Viimeisellä tapaamisella on myös tärkeää innostaa ohjattavaa jatkamaan harjoittelua sekä rohkaista edelleen luottamaan omiin taitoihinsa.

Lisätietoa: Osaamisella osallisuutta -hanke

 

Jaa tarina