Osallisuuden puolesta digimaailmassa

Osallisuuden puolesta digimaailmassa

Toukokuussa aloittanut ESR-rahoitteinen Osaamisella osallisuutta -hanke kehittää ja tarjoaa digivalmennusta Nuorten Ystävien asiakkaille yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Hankkeessa panostetaan digiosallisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuoliset nuoret ja työikäiset erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta pysty hyödyntämään verkossa tarjolla olevia sosiaalisen kuntoutuksen tai muun psykososiaalisen tuen muotoja ja ovat tästä syystä vaarassa jäädä avun ulkopuolelle koronakriisin aikana tai sen jälkeen. 

– Suomi digitalisoituu nopeasti, palvelut siirtyvät verkkoon, ja koronakevät vain vahvisti tätä kehitystä. Myös sosiaali- ja terveysalalla viedään palveluita verkkoon, mistä esimerkkinä on NYn oma etätoiminta. Tässä piilee riski, että osa asiakkaistamme syrjäytyy, hankkeen projektipäällikkö Paula Karppinen sanoo.

Hanke palvelee NYn Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin yksiköitä asiakkaineen. Samalla kehitetään matalan kynnyksen digiohjausmalli hyödynnettäväksi asiakastyössä hankkeen jälkeen. Tämä tarkoittaa henkilöstön perehdyttämistä digiohjaukseen sekä selkokielisten digiohjeiden kokoamista kaikkien käytössä olevaan työkalupakkiin. Tämä digituen työkalupakki julkaistaan myöhemmin netissä.

Hankkeessa työskentelee projektipäällikön lisäksi kaksi digivalmentajaa. Käytännössä työ on digituen antamista sekä digivalmennuksen pilotoimista ja kehittämistä.

– Eli valmennuksessa huomioidaan asiakkaan omat tarpeet, pyydetään palautetta ja kehitetään toimintaa samalla kun valmennetaan. Esille nousseissa digituen tarpeissa on yksilöllisiä eroja. Viranomaispalvelut on kuitenkin noussut tärkeäksi digiosaamisen teemaksi. Osa ihmisistä taas kaipaa tukea työnhaussa ja tähän liittyen etenkin Canva kiinnostaa, sillä sen avulla pystyy näppärästi tekemään näyttäviä ansioluetteloita, Karppinen kertoo.

On myös ihmisiä, jotka kaipaavat teknisen tuen lisäksi rohkaisua käyttää digivälineitä. Digivalmennus on siis paljon muutakin kuin pelkästään teknistä tukea.

– Digivalmennus on ihmissuhdetyötä, joka sopii hyvin osaksi sosiaalialan ohjaustyötä. Pyrimme ottamaan ohjauksessa huomioon ihmisen kokonaisvaltaisesti ja rohkaisemaan häntä luottamaan omiin taitoihinsa, Karppinen toteaa.

Osa hanketta ovat klubitalojen vapaaehtoiset digimentorit, joilta voi myös saada digitukea. Digivalmennukset toteutetaan yksilö-, lähi-, etä- tai ryhmäohjauksena tarpeen mukaan. Hankkeen toiminnan tarkoituksena on innostaa oppimaan ja kehittämään.

– Vapaaehtoistoiminnan kautta haluamme välittää viestiä, että olemme kaikki samassa veneessä ja usein uusien asioiden opiskelu on mukavampaa, kun sitä tekee yhdessä. Usein kriisit herättävät ihmiset yhteisöllisyyteen ja näin on myös digipuolella. Asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan voi rohkeasti ottaa yhteyttä. Me ihmiset tarvitsemme toisiamme näissäkin asioissa, Karppinen pohtii.

Hankkeessa on tähän mennessä ollut sekä lähi- että etädigivalmennusta. Etädigivalmennuksen toimintatapoja on tärkeää kehittää hankkeen aikana, jotta pystytään paremmin varautumaan mahdollisiin uusiin poikkeusaikoihin. Valmennukseen ja mentoritoimintaan pääsee mukaan NYn yksiköiden kautta.

– Olemme sopineet yksiköiden työntekijöiden kanssa, että koska he tuntevat asiakkaansa, he kertovat meille asiakkaittensa tuen tarpeet. Toki olemme iloisia, jos valmennettava ottaa meihin myös itse suoraan yhteyttä, Karppinen kertoo ja jatkaa:

– Toivon, että nyt kun digitukea on asiakkaille tarjolla, sitä huomataan mahdollisimman laajalti hyödyntää. Vaikka elämme tällä hetkellä poikkeusaikaa ja tilanne voi tuntua vaikealta, on hyvä ajatella myös muutosten myönteisiä puolia, ja erityisesti avautuvia mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää. Esimerkiksi NYn klubitaloilla koronakevät on sytyttänyt melkoisen digipöhinän.

Osaamisella osallisuutta -hanke toimii aktiivisesti syksyn 2020 aikana ja toivotamme ihmisiä lämpimästi tervetulleeksi mukaan hankkeen toimintaan.

– Eräänlaisena mottona hankkeessa on, että mistä vaan aiheesta voi kysyä eli tyhmiä kysymyksiä ei ole, ja meillä ihmiset voivat näyttää avoimesti oman keskeneräisyytensä. Opetetaan ja opitaan yhdessä, Karppinen sanoo.

 Uutta sisältää.

Jaa tarina