Päihdetyö

Päihdetyö

Verto, Oulu

Verto on Nuorten Ystävät ry:n yksikkö, joka tarjoaa yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille, sekä heidän läheisilleen. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten ja heidän läheistensä osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa, sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.