Asumisvalmennus

Asumisvalmennus


Asumisvalmennus Espoo

Pellaksenmäentie 13 D 105
02940 Espoo


Asumisvalmennus Kerava

Santaniitynkatu 23 A 11
04250 Kerava

Palveluesimies
Heikki Panula
044 7341 652

Erityisohjaajat
Henna Karjalainen
044 7668 118
Saara Garaisi
044 7156 389
Tiia Makkonen
044 428 7509


Asumisvalmennus Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4
33230 Tampere


Asumisvalmennus Turku

Linnankatu 13 a B 32
20100 Turku


Asumisvalmennus Oulu

Kasarmintie 15
90130 Oulu

Asumisvalmennuksessamme yhdistyy kaksi arjen hallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus. Pystymme tarjoamaan mahdollisuuden tiiviiseen ja yksilölliseen tukityöskentelyyn. Asumisvalmennuksen tavoitteena on luoda nuorelle aikuiselle valmiudet itsenäiseen asumiseen.

Työskentelyllä edistämme asiakkaidemme osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja tuemme heitä itsenäiseen selviämiseen. Vahvistamme asiakkaiden voimavaroja ja toimintakykyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Tuemme heitä harjoittelemaan päivittäisiä arjen toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita sekä löytämään mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Autamme asiakkaitamme myös etsimään opiskelu- ja työpaikkoja. Asumisvalmennuksen aikana nuorelle etsitään oikeat palvelu- ja tukiverkostot yhteistyössä lähialueen viranomaisten, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työntekijöitä on mahdollisuus tavata päivittäin joustavasti oma elämäntilanne huomioon ottaen. Puhelinpäivystyksemme toimii ympäri vuorokauden. Arkiaamuisin toimistolla tarjotaan aamupala. Henkilökohtaisen tuen lisäksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua yhteisöllisyyttä tukeviin ryhmämuotoisiin toimintoihin.

Asumisvalmennukseen voi ohjautua lastensuojelun-, aikuissosiaalityön-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen tai vammaispalvelujen kautta.