Lapsiperheiden asumispalvelut

Lapsiperheiden asumispalvelut


Lapsiperheiden asumispalvelu Pääkaupunkiseutu

Sörnäisten Rantatie 27 C 1b
00500 Helsinki

Lapsiperheiden asumispalvelut on suunnattu lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea ja arjen apua asumiseen sekä arjen hallintaan. Ensisijaisesti asiakkaiksi ohjautuvat perheet, jotka ovat asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla. Asumispalvelussa luomme perheille valmiudet itsenäiseen arjen hallintaan sekä asumiseen. Palvelussamme yhdistyy kaksi arjenhallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus.

Asumispalvelun tavoitteena on edistää asiakkaiden osallisuutta yhteiskunnassa ja avustaa mielekkään arjen luomisessa sekä valmentaa asiakkaita itsenäiseen elämään ja asumiseen tukipalvelun päättymisen jälkeen. Tarvittaessa asiakkaita tuetaan päihteettömyydessä.

Työskentelyn aikana asiakkaille tarjotaan kokonaisvaltaista tukea haastavassa ja vaikeassa elämäntilanteessa. Tuemme ja vahvistamme asiakkaidemme:

  • edellytyksiä elämänhallinnan- ja toimintakyvyn edistämiseen
  • taitoja omaan taloudenhallintaan
  • itsenäistä selviytymistä yhteiskunnassa

Vanhempia tuetaan omien asioiden hoitamisessa, asumisen taidoissa sekä annetaan ohjausta arjen askareiden hoitumiseen. Työskentelyllä poistetaan myös jatkoasumisen esteitä.

Asumispalveluissa asiakkuus on portaittainen. Työskentely aloitetaan intensiivisellä tuella, jolloin perhettä tavataan useita kertoja viikossa. Perheen voimavarojen ja keinojen lisääntyessä voidaan siirtyä perustuelle, jolloin tapaamisia vähennetään senhetkistä tuen tarvetta vastaavaksi.

Lapsiperheiden asumispalveluihin ohjaudutaan oman kunnan sosiaalitoimen kautta.