Ohjattu asuminen

Ohjattu asuminen


Ohjattu asuminen  Turku


VillaKapteeni
Jalustinkatu 6
20880 Turku

Ohjattu asuminen on tarkoitettu itsenäisesti asuville henkilöille, jotka pääasiallisesti selviytyvät omin avuin, mutta tarvitsevat päivittäin tukea, ohjausta ja neuvontaa arkisten asioiden hoitamisessa.

Ohjatussa asumisessa tuemme ohjaamalla ja neuvomalla mm. elämänhallintaan, kodinhoitoon, sosiaalisiin suhteisiin, asiointiin ja raha-asioiden suunnitteluun liittyvissä asioissa. Tavoitteena on, että asiakas pystyy asumaan mahdollisimman itsenäisesti ja elämään turvallisesti omat yksilölliset tarpeensa ja toimintakyvyn rajoitteensa huomioiden.

Ohjatun asumisen tukipisteessä voi tavata muita asukkaita, ruokailla ja osallistua vapaa-ajan toimintoihin. Tukipisteestä saa myös ympärivuorokautisen puhelintuen.

Järjestämme ohjatun asumisen palvelun asiakkaan omaan tai NYn ylläpitämään asuntoon. Tarvittaessa voimme myös hankkia asiakkaalle sopivan asunnon.