Aikuisten tehostettu palveluasuminen

Niittytupa

Muhos

Niittytupa, Muhos

Niittytupa on Muhoksella sijaitseva 11-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille.

Niittytuvan asukkailla voi olla monenlaisia elämänhallinnan ongelmia, kuten mielenterveys- päihde ja/tai peliriippuvuusongelmia. Tuemme asukkaita riippuvuuksien hoidossa sekä tähtäämme yhdessä asukkaan kanssa hänen kokonaisvaltaisen elämänhallinnan paranemiseen ja tukemiseen.

Huolehdimme asukkaidemme osallisuutta lisäävästä kuntouttavasta arjesta ohjaamalla ja avustamalla päivittäisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omien valintojen tekemisessä, jotta he voivat toteuttaa itselleen tärkeitä asioita. Tuetulla päätöksenteolla edistämme asukkaiden osallisuutta ja autamme heitä tekemään omaan elämään liittyviä valintoja ja päätöksiä.

Hoidon ja ohjauksen tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden kasvattaminen, omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen. Vahvistamme itsenäistä asumista tukevia arkielämän taitoja, jotta henkilöllä olisi mahdollisuus siirtyä kohti itsenäisempää asumista.

Päivisin asukkaamme opiskelevat tai osallistuvat yksilöllisen viikko-ohjelmansa mukaisesti esim. työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta, harrastuksista ja arjen hallinnan sekä asumisen taitojen opettelusta. Monipuolisuutta arkeen tuo yksikön ulkopuolinen toiminta. Järjestämme erilaisia tapahtumia, teemme retkiä ja harjoittelemme arkista asiointia.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllistä huolenpitoa, toimintakyvyn aktivointia ja ylläpitoa sekä kuntoutusta asuakseen itsenäisesti omassa kodissaan.

Tuemme asiakkaitamme harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-aikaan. Ohjaamme asiakkaitamme kuntoutumisen myötä myös eteenpäin työelämään tai opiskelemaan.

Osa asunnoista sijaitsee Niittytuvan pihapiirissä ja osa tavallisissa taloyhtiöissä Muhoksen keskustassa.

Irti päihdekoukusta – Nuorta ei jätetä yksin

Janika Saastamoinen ja Marjo Kukka