Koulut

Pohjolan koulu

Muhos

Pohjolan koulu, Muhos

Koulukoti Pohjolakodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.). Koulun pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Koulu osallistuu myös aktiivisesti koulukotien väliseen urheilu- ja kulttuuritoimintaan ja on mukana koulukodin kansainvälisissä projekteissa ja tapaamisissa (Erasmus+ ja Euromet).

Omalla esimerkillä on suuri vaikutus

Kouluohjaaja Matti Haapalainen