Kuntapalvelut, Posio

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Yhteystiedot

Palveluesimies
Anna Sironen
040 801 2332
anna.sironen@nuortenystavat.fi

Vastuusairaanhoitaja
Salme Vaarala
040 801 2384
salme.vaarala@nuortenystavat.fi

Mielenterveyshoitaja-sosiaaliohjaaja
Sari Ylisirniö
040 801 2385
sari.ylisirnio@nuortenystavat.fi

Mielenterveystoimistossa asiakkaita autetaan mielenterveyden häiriöissä ja sairauksissa sekä erilaisissa elämäntilannekriiseissä. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös mielenterveyskuntoutujien Poijun päivätoiminta.

Posiolla palvelevat psykologi, nuorisopsykiatri ja aikuispsykiatri. Yhteydenotot aikuispsykiatriin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta ja psykologiin ja nuorisopsykiatriin perheneuvolan, koulun sosiaalityön tai kouluterveydenhoitajan kautta.

Päihdehuollon tavoite on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdepalveluja järjestetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Päihteiden ongelmakäyttäjiä ohjataan tarvittaessa erityispalveluihin, joista sovitaan erikseen.