Kuntapalvelut, Posio

Perhepalvelut

Perhepalveluiden yhteystiedot

Palveluesimies
Anna Sironen
040 801 2332
anna.sironen@nuortenystavat.fi

Vastuusairaanhoitaja
Salme Vaarala
040 801 2384
salme.vaarala@nuortenystavat.fi

Mielenterveyshoitaja-sosiaaliohjaaja
Sari Ylisirniö
040 801 2385
sari.ylisirnio@nuortenystavat.fi

Perhetyöntekijät
Satu Hietala
satu.hietala@nuortenystavat.fi
Mirja Hietala
mirja.hietala@coronaria.fi

Perheneuvola ja perhetyö ovat osa Posiolla tuotettavia perhepalveluita.

Perhetyön palveluita tuotetaan sekä vaativana tehostettuna lastensuojelun perhetyönä että sosiaalihuoltolainmukaisena kevyempänä perheiden tukena. Perhetyön tarve arvioidaan Posion kunnan sosiaalityöntekijän toimesta, jonka päätöksen mukaisesti tuetaan apua tarvitsevia perheitä.

Perheneuvolassa asiakkaita autetaan erilaisissa elämäntilannekriiseissä, perheen ja parisuhteen ristiriidoissa, erossa sekä erovanhemmuudessa, lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä pulmissa. Perheneuvolan työhön kuuluvat lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä perustason ja erikoistason mielenterveystyö, kasvatusneuvonta, tutkimustyö ja diagnostiikka.

Tarpeenmukaisesti ja erikseen arvioituna hoito ja hoitoonohjaus erikoissairaanhoitoon tapahtuu yhteistyössä Coronarian terveyspalveluiden kanssa. Perheneuvolan toiminnan tukena ja lisäpalveluna posiolaisille perheille on Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia, johon vanhemmat voivat olla yhteydessä ilman erillistä lähetettä.

Posiolla palvelevat lisäksi psykologi, nuorisopsykiatri ja aikuispsykiatri. Yhteydenotot aikuispsykiatriin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta ja psykologiin ja nuorisopsykiatriin perheneuvolan, koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan kautta.