Kuntapalvelut, Posio

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön yhteystiedot

Posion kunnan johtava sosiaalityöntekijä
Jari Posio
040 801 2377
jari.posio@posio.fi

Sosiaalityöntekijä, lapsiperhepalvelut
Mirva Martin
040 801 2311
mirva.martin@posio.fi

Sosiaalityöntekijä, päihdetyö ja vanhuspalvelut
040 8012 306

Palveluesimies/koulukuraattori
Anna Sironen
040 801 2332
anna.sironen@nuortenystavat.fi

Mielenterveyshoitaja-sosiaaliohjaaja
Sari Ylisirniö
040 801 2385
sari.ylisirnio@nuortenystavat.fi

Sosiaalipalveluihin kuuluvat mielenterveys- ja päihdepalvelut, perheneuvola, perhetyö ja koulun sosiaalityö. Sosiaalityön palveluita tuotetaan yhteistyössä Posion kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Koulun sosiaalityötä tuotetaan koulukuraattorin työnä sekä perheneuvolan mielenterveyshoitajan-sosiaaliohjaajan työnä osana oppilas- ja opiskeluhuollon kokonaisuutta.