Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö


Ammatillinen tukihenkilö Oulu

Kasarmintie 15
90130 Oulu

Palveluesimies
Sari Okkonen
044 7341 563


Ammatillinen tukihenkilö Pääkaupunkiseutu

Sörnäisten Rantatie 27 C 1b
00500 Helsinki

Palveluesimies
Heikki Panula
044 7341 652

Erityisohjaajat
Nelli Lamminranta
044 7341 612
Katja Sirkiä
050 5296 814
Katariina Penttilä
050 3892698
Liisa Hjelt
044 7341 439
Mikko Kemppainen
044 7209 573


Ammatillinen tukihenkilö Turku

Linnankatu 13 a B 32
20100 Turku

Palveluesimies
Hanna Fröberg
044 7341 821

Erityisohjaajat
Henna Peltomaa
044 7341 820
Tanja Karhunsaari
050 5733 024


Ammatillinen tukihenkilö Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4
33230 Tampere

Palveluesimies
Nina Hämäläinen
044 7341 804


Ammatillinen tukihenkilö Lappi

Sudentie 17
96500 Rovaniemi

Vs. yksikön johtaja
Markku Rinta
044 7341 453

Erityisohjaaja
Minna Lassila
044 7341 629

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen avulla lapsi tai nuori saa eväät parempaan elämänhallintaan. Toiminnalla edistämme ja tuemme lasten ja nuorten myönteistä kehitystä sekä tuemme ja vahvistamme vanhempien kykyä kasvattaa. Toiminta perustuu tukihenkilön ja tuettavan luottamukselliseen suhteeseen.

Toiminnan sisältö määritellään aina lapsen tai nuoren elämäntilanteesta ja tarpeista käsin. Toiminta voi vaihdella kannustavista keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä huolehtimiseen.

Lapset ja nuoret valikoituvat toimintaan lastensuojelun, vammaispalvelun tai erikoissairaanhoidon kautta.