Lastensuojelu

Lastensuojelu

Lastensuojelun palvelumme tukevat lasten kasvatusta ja hoitoa sekä perheiden kuntoutusta. Tarjoamme tehokkaita ja vaikuttavia palveluita lastensuojelun sijais-, avo- ja jälkihuoltoon.

Lastensuojelun palveluissamme panostamme vahvaan resursointiin. Henkilökuntamme on moniammatillista ja osaavaa, työskentelymenetelmämme ovat tutkittuja ja toimivia.

Lastensuojelun palveluissamme korostuu lasten ja perheiden osallisuus sekä aktiivinen yhteistyö lasten perheiden, läheisverkostojen ja kuntien viranomaisten kanssa. Arvioinneilla ja kehittämistyöllä varmistamme työmme vaikuttavuuden.