Jälkihuolto

Jälkihuolto

Jälkihuolto on yksilöllistä ohjausta nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea itsenäisessä asumisessaan ja muussa itsenäistymisessään.

Jälkihuoltomme on kohdistettu 16–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat lastensuojelun tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Nuoret voivat siirtyä jälkihuoltoon lastensuojelulaitoksista, perhekodeista tai omasta kodistaan.

Jälkihuollossamme merkittävää on nuoren osallisuus itseään koskeviin asioihin. Tavoitteena on, että nuori saa tuetun asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla edellytykset itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen. Määrittelemme tuen tiiviyden aina nuoren omien tarpeiden mukaan.

NYn kautta on myös mahdollista hankkia palvelun piirin tulevalle nuorelle tukiasunto.

Ota yhteyttä