Jälkihuolto

Jälkihuolto


Jälkihuolto Oulu

Kasarmintie 15
90130 Oulu

Palveluesimies
Sari Okkonen
044 7341 563

Erityisohjaajat
Kaisa Hiltunen
044 7341 625
Anna Manninen
044 7341 542
Pontus Hällfors
044 7864 633


Jälkihuolto Turku

Linnankatu 13 a B 32
20100 Turku

Palveluesimies
Hanna Fröberg
044 7341 821

Erityisohjaajat
Henna Peltomaa
044 7341 820
Tanja Karhunsaari
050 5733 024


Jälkihuolto Pääkaupunkiseutu

Sörnäisten Rantatie 27 C 1b
00500 Helsinki

Palveluesimies
Heikki Panula
044 7341 652

Erityisohjaajat
Nelli Lamminranta
044 7341 612
Katja Sirkiä
050 5296 814
Katariina Penttilä
050 3892 698
Liisa Hjelt
044 7341 439
Mikko Kemppainen
044 7209 573


Jälkihuolto Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4
33230 Tampere


Jälkihuolto Lappi

Sudentie 17
96500 Rovaniemi

Vs. yksikön johtaja
Markku Rinta
044 7341 453

Erityisohjaajat
Minna Lassila
044 7341 629
Saara Krook
044 7341 847

Jälkihuolto on yksilöllistä ohjausta nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea itsenäisessä asumisessaan ja muussa itsenäistymisessään.

Jälkihuoltomme on kohdistettu 16–25-vuotiaille nuorille, jotka ovat lastensuojelun tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Nuoret voivat siirtyä jälkihuoltoon lastensuojelulaitoksista, perhekodeista tai omasta kodistaan.

Jälkihuollossamme merkittävää on nuoren osallisuus itseään koskeviin asioihin. Tavoitteena on, että nuori saa tuetun asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla edellytykset itsenäiseen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen. Määrittelemme tuen tiiviyden aina nuoren omien tarpeiden mukaan.

NYn kautta on myös mahdollista hankkia palvelun piirin tulevalle nuorelle tukiasunto.