Perhehoito

Perhehoito

Perhehoitomme on kehitetty ja suunnattu ensisijaisesti lasten pitkäaikaisiin perhesijoituksiin, mutta myös kriisiluonteiset ja lyhytaikaiset sijoitukset ovat mahdollisia. Sijaisperheelle annettava tuki voi mahdollistaa toimivan sijoitusratkaisun myös silloin, kun lapsen sijoitusta harkitaan perhehoidon ja laitoksen välimaastossa. Tukipalveluitamme on mahdollista ostaa räätälöidysti kuntien omille sijaisperheille.

Perhehoidossamme painopiste on sijaisperheille tarjottavassa monipuolisessa ammatillisessa tuessa. Tuki sisältää säännölliset kotikäynnit, puhelinneuvonnan ja ohjauksen, vertaistuen, työnohjauksen, koulutuksen ja asiantuntijakonsultaatiot. Sijaisperheet voivat pitää lakisääteisen vapaan kotiin tulevaa sijaishoitajaa tai lomaperhettä käyttäen.

Uusien perheiden rekrytoinnissa käytämme PRIDE-valmennusta.

Sijaisperheeksi?Etsimme jatkuvasti perheitä, jotka ovat halukkaita ja kiinnostuneita tarjoamaan kodin traumaattisista olosuhteista tulevalle lapselle ja valmiita sitoutumaan tavallisen arjen lisäksi myös vaativaan, mutta tuettuun työskentelyyn lapsen kanssa – tarvittaessa aikuisuuteen asti.

Sijoitettavien lasten erityistarpeita ajatellen on toivottavaa, että perheellä olisi aiempaa, omakohtaista tai ammatillista kokemusta lasten hoitamisesta tai kasvattamisesta eri ikävaiheissa ja toisella vanhemmalla mahdollisuus jäädä ainakin sijoituksen alkuvaiheessa kotiin.

Sijaisperheiden PRIDE-valmennukset 2019:

TURKU, TAMPERE ja UUSIMAA
Syksy 2019
Lisätietoja: johtava sosiaalityöntekijä Riitta Laasi p. 050 5263 968

SEINÄJOKI:
Syksy 2019
Lisätietoja: johtava sosiaalityöntekijä Mila Vuorela p. 044 7341 410

KOKKOLA:
Syksy 2019
Lisätietoja: sosiaalityöntekijä Tarja Koivunen-Kangas p. 044 7341 422

RAAHE/YLIVIESKA
Syksy 2019
Lisätietoja: sosiaalityöntekijä Satu Hiltunen p. 044 761 5039

OULU:
Helmikuu 2019
Lisätietoja: sosiaalityöntekijä Salla Alila p. 044 7484 991

ROVANIEMI:
Kevät 2019
Lisätietoja: sosiaalityöntekijä Liisa Tikkanen p. 044 775 4134 

Kahden aikuisen taloudesta perheeksi

Eeva Kollin, sijaisperheen äiti

Sijaisvanhemmaksi, miten se tapahtuu?

Liista Tikkanen, sosiaalityöntekijä