PRIDE-valmennus lähtölaukaus sijaisvanhemmuuteen

PRIDE-valmennus on lähtölaukaus sijaisvanhemmuuteen

Polku sijaisvanhemmuuteen kulkee aina PRIDE-valmennuksen kautta. Sen aikana valmennettavat saavat eväät tutkia tunteensa ja ajatuksensa siitä, ovatko he valmiita ottamaan vieraan lapsen osaksi omaa perhettään.

Monenlaiset perheet voivat toimia sijaisperheinä. Aivan kuin sijoitettavat lapset ovat moninaisia myös käsitys sijaisperheistä on laaja.

– Sijaisperheeksi ryhtyvien kannattaa tarkastella omaa perhemuotoaan hyvänä ja arvokkaana ja miettiä, voisiko se olla myös sijoitettavalle lapselle hyvä, sosiaalityöntekijä Tanja Karhunen Nuorten Ystäviltä sanoo.

Sijaisperheen pitää pystyä tarjoamaan pysyvän ja turvallisen kodin sijoitettavalle lapselle. Sijoitusaika voi vaihdella kuukausista 18 vuoteen lapsen tilanteen mukaan.

– Sijaisvanhemmilla pitää olla valmius tehdä yhteistyötä niin lapsen syntymäperheen kuin viranomaistenkin kanssa, edistää lapsen kotiin palaamista ja sitä, että yhteys lapselle tärkeisiin ihmisiin säilyy, Karhunen muistuttaa.

Lapselle täytyy uudessa kodissa olla fyysisestikin tilaa eli oma huone. Elämäntilanteen pitää olla vakaa, ettei lapsen elämään tulee lisää muutoksia sijoituksen aikana. Nuorten Ystävillä edellytetään myös, että ainakin toinen vanhemmista jää kotiin ainakin aluksi, olipa sijoitettava lapsi minkäikäinen tahansa. Tilannetta tarkastellaan aina sen mukaan, onko se lapsen edun mukainen.

Laki velvoittaa, että kaikkien sijoitettavien lasten kohdalla selvitetään ensin perhehoidon mahdollisuutta. Tilastojen mukaan perheisiin sijoitettavat lapset ovat nuorempia kuin laitoksiin menevät, mutta on tilanteita, että perhe tarvitaan esimerkiksi 17-vuotiaalle nuorelle.

– Sijaishuollon tarpeeseen vaikuttaa niin moni asia, ettei mitään sijoituksen kaavaa ole olemassakaan. Joskus nuori on vaaraksi itselleen mutta toisinaan lapsen huoltajat ovat kykenemättömiä hänestä huolehtimaan. Nuoruusikäisten kohdalla päihde- ja mielenterveyden ongelmat saattavat olla niin vakavat, ettei perhehoito ole oikea paikka.

Valmennus sama kaikille

PRIDE-valmennuksien sisältö on vakioitu eli se on sama kaikille sijaisperheiksi haluaville. Valmennuksen käyvät läpi myös sukulaissijaisvanhemmiksi ryhtyvät. Valmennus sisältää yhdeksän teemallista ryhmätapaamista, yksilötapaamisia valmentajien kanssa ja kotitehtäviä. Valmennus kestää vähintään puoli vuotta.

– On tärkeää, että valmennus on tarpeeksi pitkä, jotta osallistujat pystyvät omaksumaan saamansa tiedon, mutta myös käsittelemään omia tunteitaan ja valmiuksiaan tehtävään. Valmennukseen pitää pystyä sitoutumaan, aivan kuin perheeseen tulevaan lapseenkin, Karhunen muistuttaa.

Valmennuksen teemoissa korostuvat lapsen rooli oman elämänsä toimijana ja hänen oikeutensa turvalliseen ja pysyvään perheeseen. Harjoituksissa eläydytään sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa tilanteisiin ja tunteisiin. Valmennettavat tutkivat myös omien lapsuudenkokemusten vaikutusta valmiuksiin kohdata perheeseen tuleva lapsi, jolla taas on omat kokemuksensa.

– Osalla valmennettavista on hyvin realistinen käsitys sijaisvanhemmuudesta tuttavaperheiden tai omien sukulaisten kautta, mutta valmennukseen tullaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Ihmisillä saattaa olla myös vankkoja käsityksiä siitä, minkälaiset perheet sopivat perhehoitoon, mutta perhemallit ovat nykyään niin moninaisia, että olisi tosi mahtava saada esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia perheitä, sateenkaariperheitä tai yhden vanhemman perheitä valmennukseen.

Valmennuksen lopussa tehdään yhteinen loppuarviointi siitä, onko perhe sopiva. Vaikka olisi sopiva sijaisperheeksi, valmennettavilla on mahdollisuus vielä tässäkin vaiheessa vetäytyä sijaisvanhemmuudesta. PRIDE-valmennuksessa kouluttajina toimivat aina lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja kokenut sijaisvanhempi yhdessä. Perheet voivat luottaa siihen, että valmennuksen jälkeen he pystyvät toimimaan sijaisperheinä.

Perhe ei jää yksin sijoitetun lapsen kanssa, vaan tuki jatkuu koko sijoituksen ajan. Nuorten Ystävät järjestää toiveiden mukaista koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta. Perhehoidon sosiaalityöntekijä kuuntelee sijaisperheitä ja heidän tarpeitaan ja haluaa olla mukana heidän arjessaan.

PRIDE-valmennus Rovaniemellä keväällä

Rovaniemellä alkaa kevään aikana PRIDE-valmennus, johon mahtuu vielä mukaan. Aikataulu elää korona-tilanteen mukaan, mutta valmennusta ei voi järjestää etäkoulutuksena ainakaan kokonaan. Sijaisperheitä etsitään koko Lapin alueelta kaikenikäisille lapsille.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä sosiaalityöntekijä Tanja Karhunen p. 044 4287 527, tanja.karhunen@nuortenystavat.fi

Jaa tarina