Perhekodit

Perhekodit

Nuorten Ystävien perhekodeissa lapset ja nuoret saavat yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. Perhekotiemme koulutetut vanhemmat ja muu henkilökunta on sitoutunut kasvatustyöhön kokoaikaisesti. Perhekotimme tarjoavat mahdollisuuden korjaaviin kokemuksiin. Lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden liittyä perheeseen ja kokea toimivan perheen mallin.

Kaikissa perhekodeissamme hoitoa ja kasvatusta seurataan säännöllisesti. Lapsille ja nuorille laadimme myös kasvatussuunnitelman, jossa asetetaan tavoitteet lyhyelle ja pitkälle aikavälille.
Koulukoti Pohjolakodin perhekoti Karhula toimii laitosluvalla. Perhekotiemme tarkemmat tiedot näet yksiköiden esittelyistä.