Perhekodit

Perhekodit

Nuorten Ystävien perhekodissa lapset ja nuoret saavat yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. Perhekotimme henkilökunta on sitoutunut kasvatustyöhön kokoaikaisesti. Perhekotimme tarjoaa mahdollisuuden korjaaviin kokemuksiin. Lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden liittyä perheeseen ja kokea toimivan perheen mallin.

Perhekodissamme hoitoa ja kasvatusta seurataan säännöllisesti. Lapsille ja nuorille laadimme myös kasvatussuunnitelman, jossa asetetaan tavoitteet lyhyelle ja pitkälle aikavälille.