Perhetyö

Perhetyö

Perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä. Perhetyöhön ohjataan lastensuojelun, vammaispalvelun tai erikoissairaanhoidon kautta.

Perhetyöllä edistämme perheen hyvinvointia ja tuemme itsenäiseen selviämiseen. Työ perustuu perheen kanssa yhdessä tehtyyn, perheen tarpeet yksilöllisesti huomioivaan suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Perhetyössä vahvistamme perheenjäsenten omia voimavaroja, suojaavia tekijöitä ja toimintakykyä liittyen vanhemmuuteen, vuorovaikutustaitoihin sekä arjen taitoihin.

Perhetyötä tehdään perheen kotona sekä perheen muissa toimintaympäristöissä. Verkostoyhteistyö esimerkiksi koulun, päivähoidon sekä hoito- ja kuntoutustahojen kanssa on erityisen tärkeää. Perhetyön tapaamiset voivat olla perheenjäsenen yksilötapaamisia, perhetapaamisia tai verkostoneuvotteluja.

Työmenetelminä käytämme  mm. Lapset puheeksi ja ART –työmenetelmiä.

Ota yhteyttä