Perhetyö

Perhetyö

Perhetyö Oulu

Kasarmintie 15, 90130 Oulu

Palveluesimies Sari Okkonen 
044 7341 563

Perhetyö Pääkaupunkiseutu

Sörnäisten Rantatie 27 C 1b, 00500 Helsinki

Palveluesimies Heikki Panula
044 7341 652

Perhetyö Turku

Linnankatu 13 a B 32, 20100 Turku

Palveluesimies Hanna Fröberg
044 7341 821

Perhetyö Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4, 33230 Tampere

Palveluesimies Nina Hämäläinen
044 7341 804

Perhetyö Lappi

Sudentie 17, 96500 Rovaniemi

Vs. yksikön johtaja Markku Rinta
044 7341 453

Perhetyö tarjoaa tukea ja ohjausta perheille, joilla on haasteita arjessa selviytymisessä, vanhemmuudessa tai kasvatustyössä. Perhetyöhön ohjataan lastensuojelun, vammaispalvelun tai erikoissairaanhoidon kautta.

Perhetyöllä edistämme perheen hyvinvointia ja tuemme itsenäiseen selviämiseen. Työ perustuu perheen kanssa yhdessä tehtyyn, perheen tarpeet yksilöllisesti huomioivaan suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Perhetyössä vahvistamme perheenjäsenten omia voimavaroja, suojaavia tekijöitä ja toimintakykyä liittyen vanhemmuuteen, vuorovaikutustaitoihin sekä arjen taitoihin.

Perhetyötä tehdään perheen kotona sekä perheen muissa toimintaympäristöissä. Verkostoyhteistyö esimerkiksi koulun, päivähoidon sekä hoito- ja kuntoutustahojen kanssa on erityisen tärkeää. Perhetyön tapaamiset voivat olla perheenjäsenen yksilötapaamisia, perhetapaamisia tai verkostoneuvotteluja.

Työmenetelminä käytämme  mm. Lapset puheeksi - ja ART -työmenetelmiä.