Polokka-perhekuntoutus

Polokka-perhekuntoutus

Polokka-perhekuntoutus

Vedentie 19
91500 Muhos
044 7341 734

etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi

Palveluvastaava
Minna-Riikka Miettinen
044 7341 775

Polokka-perhekuntoutus Muhoksella on tarkoitettu lapsiperheille, joiden elämäntilanne on kriisiytynyt. Kuntoutuksella turvataan lasten ja perheen hyvinvointi sekä edistetään perheen eheytymistä.

Perhekuntoutus on kokonaisvaltaista sekä prosessinomaista kuntoutusta, joka koskettaa jokaista perheenjäsentä. Käytämme kuntoutuksessa työmuotoja, jotka vastaavat perheen tarpeisiin:

  • lasten ja vanhempien yksilö- ja ryhmätoiminnot
  • perhe- ja verkostopalaverit
  • yhteistyö perheen läheisten sekä viranomaisten kanssa
  • tarvittaessa päihdetyö

Toteutamme kuntoutuksen moniammatillisena vertais- ja verkostotyönä, jota täydentävät perheterapeutti, päihdetyöntekijä, psykiatri, terveydenhoitaja ja tarvittaessa psykologi sekä Muhoksen kunnan palvelut.

Perhekuntoutukseen osallistuvat perheet asuvat kuntoutuksen ajan Muhoksella rivitaloissa, joissa on jokaiselle perheelle oma tilava ja viihtyisä asunto. Tietyissä tilanteissa perhekuntoutus voidaan toteuttaa myös perheen kotiin tehtävänä avokuntoutuksena.

Perheiden lasten tilanteen arvioinnissa ja kuntoutuksessa huomioidaan heidän ikänsä ja kehitystasonsa. Alle kouluikäisille lapsille on monipuolista ohjattua yksilö- ja ryhmätoimintaa.

Kouluikäiset lapset käyvät koulua joko kotikouluissaan (Oulusta, Muhokselta tai muilta lähialueilta tulevat) tai Polokan omissa opetusryhmissä Muhoksella joko Nuorten Ystävien koulussa tai Pohjolan koulussa.