Sijaishuolto

Sijaishuolto

Nuorten Ystävien sijaishuolto luo eheyttävän ja turvallisen kasvuympäristön sijaishoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Yksilöllinen hoito ja kasvatus tarjoavat tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet sekä vahvistavat lapsen ja nuoren sosiaalista kehitystä.

Sijaishuollossa painotamme lasten ja nuorten osallisuutta omaan arkeensa. Tekemällä tiivistä yhteistyötä perheiden ja viranomaisverkoston kanssa varmistamme, että palvelumme ovat vaikuttavia ja laadukkaita.

Tärkeä osa sijaishuollon yksiköidemme toimintaa ovat monipuoliset lastensuojelun avohuollon palvelut. Kaikilla sijaishuollon yksiköillämme on myös tukiasuntopaikkoja nuorille.

NYn sijaishuollon erityisyksiköiden toiminta on räätälöity yksikön lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeen mukaisesti. Tiedot painopisteistä löydät yksiköiden esittelyistä.