Tukiasuminen

Tukiasuminen

Tukiasumispalvelu on yksilöllistä ohjausta nuorille sekä nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa. Palvelu suunnitellaan aina asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja muutostoiveiden mukaan.

Tukiasumisella edistämme nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja tuemme heitä itsenäiseen selviämiseen. Vahvistamme asiakkaidemme voimavaroja ja toimintakykyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa. Tuemme heitä harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita sekä löytämään mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan. Autamme asiakkaitamme myös etsimään opiskelu- ja työpaikkoja.

Tukiasumisen piiriin nuoret ja nuoret aikuiset voivat tulla esimerkiksi lastensuojelulain mukaisen jälkihuollon, mielenterveyspalveluiden tai vammaispalveluiden kautta. Asiakkaat voivat asua omassa asunnossaan tai saada asunnon NYn kautta.

Ota yhteyttä