Paikka auki II -koordinaatiohanke

Paikka auki II -ohjelman koordinaatiohanke

Paikka auki II –ohjelman koordinaatiohanke koordinoi Veikkauksen rahoittamaa Paikka auki II –avustusohjelmaa.

Avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle nuorelle (alle 30v.) ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää heidän työelämävalmiuksiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan jatkossa.

Koordinaatiohanke toimii neuvonantajana ja edistää kokemusten jakamista Paikka auki II –avustusohjelmassa mukana oleville nuorille, osatyökykyisille ja sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Hanketiimi työskentelee tiiviissä vuorovaikutuksessa työnantajina toimivien järjestöjen kanssa, luoden näin pohjaa onnistuneille työsuhteille.

Järjestöihin työllistyneiden nuorten ja osatyökykyisten kanssa tehtävässä työssä hyödynnetään sosiaalista mediaa sekä sähköisiä työkaluja. Blogit ja vlogit tuovat näkyville aitoja työnantajien ja työntekijöiden tarinoita.

Järjestöjä ja työntekijöitä tuetaan, rohkaistaan ja autetaan kaikissa tilanteissa. Näin halutaan murtaa myös hankalista asioista vaikenemisen kulttuuria.

Hankkeen tavoitteet

  • Lisätä Paikka auki II –ohjelman tunnettuutta valtakunnallisesti ja korostaa samalla sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työnantajaimagoa ja merkityksellistä työtä.
  • Vahvistaa ohjelmassa mukana olevien järjestöjen edellytyksiä toimia vastuullisina työnantajina ja rohkaista heitä palkkaamaan työelämän ulkopuolella olevia nuoria tai osatyökykyisiä henkilöitä järjestön töihin.
  • Edistää vaikeasti työllistyvien nuorten tai osatyökykyisten työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia sekä vahvistaa heidän positiivista suhtautumistaan tulevaisuuteen.
  • Tuottaa tutkimuksellista tietoa sekä ohjelmatason että yksilötason hyödyistä ja haasteista.

Hankkeen tehtävät

  • Tarjota tukea avustusohjelmassa mukana oleville sosiaali- ja terveysalan järjestöille.
  • Edistää osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä yhteiskunnassa edunvalvonnallisin ja viestinnällisin keinoin.
  • Tehdä Paikka auki II –ohjelmaa tunnetuksi.
  • Kerätä ja analysoida ohjelma- ja yksilötason tutkimustietoa.
  • Hankkeen aikana kerättävän tiedon avulla luodaan uusia malleja Paikka auki –ohjelman kehittämiseksi.


Seuraa hästägiä #paikkaauki ja tiedät, missä on paikka auki! 
Lisätietoa Paikka auki -avustusohjelman omilta nettisivuilta osoitteesta www.paikka-auki.fi