Paikka auki II -koordinaatiohanke

 Paikka auki II -ohjelman koordinaatiohanke

Paikka auki II

Kasarmintie 15, 90130 Oulu
Yliopistonkatu 5, 7. krs, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@nuortenystavat.fi

www.paikka-auki.fi

Oulu

Ohjelmapäällikkö
Marjo Riitta Tervonen
040 7005 163

Ohjelmakoordinaattori
Anu Lappalainen
044 7462 106

Viestintäkoordinaattori
Tiina Pyky
050 5447 303

Helsinki

Ohjelmakoordinaattori
Ira Mattila
044 7443 567

Paikka auki II -ohjelman koordinaatiohanke koordinoi Veikkauksen rahoittamaa Paikka auki II -avustusohjelmaa.

Avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle nuorelle (alle 30v.) ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää heidän työelämävalmiuksiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan jatkossa.

Koordinaatiohanke toimii neuvonantajana ja edistää kokemusten jakamista Paikka auki II -avustusohjelmassa mukana oleville nuorille, osatyökykyisille ja sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Hanketiimi työskentelee tiiviissä vuorovaikutuksessa työnantajina toimivien järjestöjen kanssa, luoden näin pohjaa onnistuneille työsuhteille.

Järjestöihin työllistyneiden nuorten ja osatyökykyisten kanssa tehtävässä työssä hyödynnetään sosiaalista mediaa sekä sähköisiä työkaluja. Blogit ja vlogit tuovat näkyville aitoja työnantajien ja työntekijöiden tarinoita.

Järjestöjä ja työntekijöitä tuetaan, rohkaistaan ja autetaan kaikissa tilanteissa. Näin halutaan murtaa myös hankalista asioista vaikenemisen kulttuuria.

Hankkeen tavoitteet

  • Lisätä Paikka auki II –ohjelman tunnettuutta valtakunnallisesti ja korostaa samalla sosiaali- ja terveysalan järjestöjen työnantajaimagoa ja merkityksellistä työtä.
  • Vahvistaa ohjelmassa mukana olevien järjestöjen edellytyksiä toimia vastuullisina työnantajina ja rohkaista heitä palkkaamaan työelämän ulkopuolella olevia nuoria tai osatyökykyisiä henkilöitä järjestön töihin.
  • Edistää vaikeasti työllistyvien nuorten tai osatyökykyisten työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia sekä vahvistaa heidän positiivista suhtautumistaan tulevaisuuteen.
  • Tuottaa tutkimuksellista tietoa sekä ohjelmatason että yksilötason hyödyistä ja haasteista.

Hankkeen tehtävät

  • Tarjota tukea avustusohjelmassa mukana oleville sosiaali- ja terveysalan järjestöille.
  • Edistää osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä yhteiskunnassa edunvalvonnallisin ja viestinnällisin keinoin.
  • Tehdä Paikka auki II –ohjelmaa tunnetuksi.
  • Kerätä ja analysoida ohjelma- ja yksilötason tutkimustietoa.
  • Hankkeen aikana kerättävän tiedon avulla luodaan uusia malleja Paikka auki –ohjelman kehittämiseksi.


Seuraa hästägiä #paikkaauki ja tiedät, missä on paikka auki! 
Lisätietoa Paikka auki -avustusohjelman omilta nettisivuilta osoitteesta www.paikka-auki.fi