Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta (coaching) räätälöimme yksilöllisesti henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa.

Toteutamme ohjauksellisen, käytännönläheisen valmennuksen asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa tai työpaikalla. Työskentelymuotoja voivat olla keskustelu, mallintaminen, toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen, visualisointi, strukturointi, toimivien kommunikointikeinojen löytyminen ja tunnetaitojen opettelu.  

Ota yhteyttä