Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta


Työ- ja päivätoiminta Muhos

Pohjolantie 29
91500 Muhos


Työ- ja päivätoiminta Imatra

Tammenterhonkuja 3
55800 Imatra

Työ- ja päivätoimintamme tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä, sosiaalista vuorovaikutusta ja edistää osallisuutta. Toiminnan punainen lanka on arkielämän taitojen harjoittelu ja niiden avulla mahdollisimman suuren omatoimisuuden ja itsenäisyyden saavuttaminen. Työ- ja päivätoiminnan asiakkaat ovat pääsääntöisesti kehitysvammaisia aikuisia. Toimintaan voivat osallistua myös muut kuin NYn asumisyksiköiden asiakkaat.


Tarjoamme työ-ja päivätoimintaa Imatralla ja Muhoksella.

Työtoiminta
Työtoiminnalla kehitämme asiakkaidemme toimintakykyä, työ- tai opiskeluelämän perustaitoja sekä sosiaalisia taitoja sekä harjaannutamme heitä päivittäiseen työnomaiseen toimintaan. Asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti voimme järjestää työtoiminnan yksilöohjattuna.

Avotyötoiminta
Avotyötoiminnalla edistämme asiakkaidemme mahdollisuuksia sijoittua tarpeellisin tukitoimin työharjoitteluun tai tuettuun työhön. Pyrimme löytämään asiakkaillemme avotyötoiminnan työpaikan ja sovimme työnantajan kanssa työajasta ja työtehtävistä. Avotyötoiminnan asiakas ei ole työsuhteessa työpaikkaan.


Päivätoiminta

Päivätoiminta parantaa asiakkaidemme jokapäiväisiä elämäntaitoja, asumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä toimintoja sekä vahvistaa yhteiskuntaan integroitumista. Koostamme päivätoiminnan jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisesti. Toimintaan voi sisältyä erilaisia kädentaitoryhmiä, liikunta- ja musiikkiryhmiä, puutöitä, elektroniikan purkamista, atk-taitoja, ulkotöitä sekä kiinteistönhoidon tehtäviä. Päiväohjelman laatimisessa huomioimme asiakkaidemme henkilökohtaiset toiveet ja tavoitteet.


Pienryhmämuotoinen päivätoiminta

Pienryhmämuotoinen päivätoiminta on suunnattu autismikirjoon kuuluville kehitysvammaisille, jotka tarvitsevat runsaasti tai jatkuvasti ohjausta sekä apua päivittäisissä toiminnoissaan.

Yksilöohjattu päivätoiminta
Yksilöohjattu päivätoiminta on oman ohjaajan tukemaa ryhmämuotoista tai yksilöllisesti toteutettua päivätoimintaa. Toiminta soveltuu erityisen paljon tukea toiminnan ohjauksessa ja sosiaalisissa tilanteissa tarvitseville. Toiminnan tavoitteena on, että asiakas pystyy siirtymään ryhmämuotoiseen päivätoimintaan tai työtoimintaan.