Työhönvalmennus

Työhönvalmennus

Työhönvalmennuksella edistämme tukea tarvitsevien työnhaku- ja opiskeluvalmiuksia sekä pääsyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille. Työhönvalmennuksemme lähtökohtana on asiakkaiden elämänhallinnan, hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien parantaminen sekä työllistyminen ja kouluttautuminen.

Työhönvalmennuksessa sovellamme tuetun työllistymisen menetelmää (Supported Employment), joka antaa yksilöllisen tuen suoraan työ- tai opiskelupaikalle. Työllistymistavoitteen lisäksi keskeisiä toimintaperiaatteita ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus yksilöllisessä työllistymisessä ja kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa.

Adapteri - täsmävalmennuksella työhön

Adapteri tukee täsmävalmennuksella työttömänä olevien oululaisten työnhakijoiden työelämä- ja opiskeluvalmiuksia sekä osaamisen kehittymistä. Erityisesti painotamme yli 50-vuotiaiden ja alle 30-vuotiaiden työllistymistä. Adapteri toimii tiiviisti Oulun alueen työnantajien ja tutortoiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten kanssa.

Täsmävalmennuksen tavoitteena on vastata työmarkkinoiden kohtaantohaasteeseen parantamalla työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeita vastaavaksi.

Kopakka-työhönvalmennus

Työhönvalmennus on tarkoitettu sinulle, joka olet tällä hetkellä TE-toimistossa työnhakijana.
Toiminta-alue on Kainuu.

Nuoret kohti työtä

Nuoret kohti työtä -palvelu on tarkoitettu sinulle 17-29 -vuotias, joka olet tällä hetkellä TE-toimistossa työnhakijana. Toiminta-alue on Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille

Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke tarjoaa Oulussa yksilöllistä ja pitkäkestoista työhönvalmennusta ulkomaalaistaustaisille TE-toimiston asiakkaille. Tavoitteena on rakentaa yksilöllinen polku kohti avoimia työmarkkinoita.

Ota yhteyttä