Verto-hanke

Verto

Oulu

Verto, Oulu

Yhteystiedot

Verto

Rautionkatu 2 AB 29, 2krs
90400 Oulu

Projektipäällikkö
Heidi Airaksinen
044 7053 282
heidi.airaksinen(at)nuortenystavat.fi

Ohjaajat
Hanna Eskola
044 7409 947
hanna.eskola(at)nuortenystavat.fi

Katja Rauhala
044 7412 041
katja.rauhala(at)oulunkriisikeskus.fi

Riikka Lehtinen
044 7341 720
riikka.lehtinen(at)nuortenystavat.fi

Verto on Nuorten Ystävien ja Oulun kriisikeskuksen yhteinen kehittämishanke. Verto tarjoaa yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille, sekä heidän läheisilleen. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten ja heidän läheisten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa, sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen.

Tarkoitettu sinulle

Nuori aikuinen huumeiden käyttäjä, huumausaineriippuvuudesta kuntoutuva sekä korvaushoidossa (kuntouttava/haittoja vähentävä korvaushoito) oleva henkilö sekä huumeiden käyttäjän läheinen, vanhempi, sisar, veli, puoliso, lapsi, isovanhempi tai ystävä.

Mielekästä tekemistä arkeen

Tärkeintä on kuulluksi tuleminen ja aito kohtaaminen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeet, taidot ja voimavarat huomioon ottaen. Meillä, matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, voi lukea päivän lehden, katsella televisiota tai juoda vain kupin kahvia. Lisäksi voi osallistua erilaisiin ryhmiin, joita voivat olla muun muassa:

  • Keskustelu- ja vertaistukiryhmät
  • Toiminnalliset ryhmät
  • Kädentaitoryhmät
  • Liikunta- ja hyvinvointiryhmät
  • Retket
  • Kokemusasiantuntijakoulutus

Toimintaan voi tulla mukaan ilman ajanvarausta, asiointikunnossa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja mukanaolo ei vaadi sitoutumista. Paikanpäälle voi tulla talon ollessa auki. Etukäteen on myös mahdollista varata aika ja tulla tutustumiskäynnille, joko yksin tai tukiverkoston kanssa.

Haluaisitko jakaa kokemuksia, sinustako kokemusasiantuntija?

Verton kautta sinulla on mahdollisuus kehittää kokemustoimijuutta ja osallistua kokemusasiantuntijakoulutukseen.

Verton toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.