Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus


Neuropsykiatrinen valmennus Oulu

Kasarmintie 15
90130 Oulu


Neuropsykiatrinen valmennus Tampere

Haarlankatu 4 B tsto 4
33230 Tampere

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta (coaching) räätälöimme yksilöllisesti henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa.

Toteutamme ohjauksellisen, käytännönläheisen valmennuksen asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuten kotona, koulussa tai työpaikalla. Työskentelymuotoja voivat olla keskustelu, mallintaminen, toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen, visualisointi, strukturointi, toimivien kommunikointikeinojen löytyminen ja tunnetaitojen opettelu.