Koulut
NY

Pohjolan koulu

Muhos

Pohjolan koulu

Yhteystiedot

Pohjolan koulu

Pohjolantie 29
91500 Muhos

Rehtori
Kimmo Laine
044 7341 759

Vastuuopettaja
Marko Kuvaja
044 7341 758

Koulusihteeri
Kirsti Leiviskä
044 7341 603

Koulukoti Pohjolakodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) Pohjolakotiin sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Koulu tarjoaa erityistä tukea oppilaille, jotka eivät ilman vahvoja tukitoimia saa oppivelvollisuuttaan suoritettua.

Pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen. Tiivis yhteistyömme lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

Kattava ja monipuolinen kerhotoiminta tukee kuntoutumista, sosiaalista kasvua sekä vahvistaa itsetuntoa. Koulu osallistuu myös aktiivisesti koulukotien väliseen urheilu- ja kulttuuritoimintaan ja on mukana koulukodin kansainvälisissä projekteissa ja tapaamisissa (Erasmus+ ja Euromet).