Ajankohtaista

Ajankohtaista

Talokokous 9.5. 

Paikalla 22 osallistujaa. Käytiin läpi ajankohtaiset asiat, viikon ohjelma, syntymäpäiväsankarit sekä standardi numero 22.

Pönkässä tapahtuu

Tulossa: Jelpaten-hanke esittäytyy 18.5. klo 13. 
Avoimet ovet lähestyvät, muistathan suunnittelupalaverit:
Työpainotteinen päivä 9.5. klo 14
Työn ja opintojen tuki 10.5. klo 12
Digikummit ja kummit 16.5. klo 9.30
Ryhmätoiminta ja eKlubitalotoiminta 17.5. klo 9.30 
Yläkerran taide ja musasisällän suunnittelu

Keittiö- ja kiinteistöyksikkö tiedottaa:

Ei tiedotettavaa

Toimisto- ja hallintoyksikkö tiedottaa:

Olisi tarve pitää somepalis, aiheena mm. viestintä Facebookissa ja Instagramissa. Sopiiko ti 17.5. klo 12? Kyllä sopii.

Työ- ja opintoyksikkö tiedottaa:

Opintojen tuen päivä 10.5. klo 13-15
Linkki: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1b9fb4459554b1195bd65d6eadb3b2c%40thread.skype/1650963289168?context=%7b%22Tid%22%3a%2281d5d5d4-0942-4486-9faf-2e925a859cf1%22%2c%22Oid%22%3a%2264e8e0a2-a8cd-4daf-b38f-e67a14603e7e%22%7d

Job Shadow day 2.6. Ilmoitustaululla ohjeet ja ilmoittautumislista. Ilmoittautuminen 16.5. mennessä.

Avoimia osa-aikaisia työpaikkoja esim.:

Katso padlet. https://padlet.com/klubitalo_ponkka/18akivw5q7mm

Muualla tapahtuu:

ei tiedotettavaa

Suomen Klubitaloverkosto tiedottaa

Ei tiedotettavaa

Muut kokouksessa esille tulevat asiat:

Työntekijöillä maskisuositus mutta jäsenet oman harkinnan mukaan mutta asiasta tiedotetaan tarkemmin.

Seuraava talokokous ma 16.5. klo 13.00 Pönkässä / Zoomissa