Posiolla tavoitteena kuntalaisen paras

Posiolla tavoitteena kuntalaisen paras

Nuorten Ystävät hoitaa Posion kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhepalvelut sekä mielenterveyskuntoutujille suunnatun päivätoiminnan. Lisäksi NY tuottaa koulun sosiaalityöhön koulukuraattoripalvelut. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja puuttua ajoissa.

Posion kunta ulkoisti sosiaali- ja terveyspalvelunsa vuonna 2016. Tavoitteena oli turvata lähipalvelut ja hallita kustannuksia, ja ne on myös saavutettu, palvelujohtaja Marjo Paloniemi Posion kunnasta sanoo.

Coronaria Hoitoketju Oy vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista sekä vanhusten ja vammaisten sosiaalipalveluista ja asumispalveluista. NY tuottaa mielenterveys- ja päihdepalvelut, perhetyön ja koulukuraattoripalvelut.

- Palveluista vastaavan kunnan ja palvelun tuottajan välinen tiivis, saumaton yhteistyö on ehdoton edellytys ulkoistuksessa. On ajateltava: Meillä on tässä yhteinen tavoite, kuntalaisen paras, vs. kunnanjohtaja Eija Ahola toteaa.

NY on vahvistanut ennaltaehkäisevää toimintaa ja perhetyötä, jotta perheiden, lasten ja nuorten tilanteeseen voitaisiin puuttua ajoissa.

- Tavoitteena on havaita jo kehittymässä olevat ongelmat ja tarttua niihin, ettei perheille inhimillisesti raskaita toimenpiteitä tarvittaisi.  Se vaatii työntekijöiltä keinoja, menetelmiä ja taitoja vastata perheiden tarpeisiin ja löytää oikeat tukimuodot ja hoitopolut. Henkilöstöä on koulutettu ja kotiin tehtävää perhetyötä on tehostettu ja lyhytaikaista perhehoitoa on tuotu lisää. Sijaisperheitä on koulutettu ja tukiperheitä rekrytoidaan lisää posiolaisten perheiden tueksi, palvelupäällikkö Teija Lampinen NYstä sanoo.

Yhteistyö on vielä lyhytaikaista, joten ennaltaehkäisevä työn vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista löytyy.

- Varhaisella puuttumisella ja tiiviillä moniammatillisella yhteistyöllä on monen perheen ja nuoren tilanne saatu rauhoittumaan ja vältetty jopa sijoituksia. Koulun oppilaiden tilanteita on saatu myös rauhoitettua ja kriisiytyminen estettyä, Paloniemi mainitsee.

Koulutusta ja luentoja

Posion kunnasta siirtyi NYlle viisi työntekijää: perhetyöntekijä, yhdistetty koulukuraattori ja palveluesimies sekä kaksi sairaanhoitajaa, joista toinen vastaa mielenterveystyöstä ja toinen perheneuvolatyöstä. Lisäksi mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnassa työskentelee yksi ohjaaja. Psykiatrin ja nuorisopsykiatrin palvelut NY hankkii ostopalveluna.

NYn henkilöstö on koulutettu Lapset puheeksi -neuvonpitokoulutuksella ja koulutukseen on osallistunut myös Coronarian ja kunnan työntekijöitä, joiden työkenttään menetelmä sopii. Lapset puheeksi -menetelmää voidaan käyttää koulussa, perheneuvolassa, perhetyössä, sosiaalityössä ja neuvolassa.

Myös ART-koulutuksen on saanut koko NY henkilöstö ja myös kunnan nuorisotoimen henkilöstöä. Menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. ART-menetelmää on voitu hyödyntää kiusaamistapauksissa ja haastavasti käyttäytyvien koululaisten kanssa.

Posiolaiset ovat voineet hyödyntää myös Vanhempien Akatemian pitämiä lasten kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyviä luentoja joko paikan päällä tai etänä. Etänä tuodut palvelut ovat erityisen tervetulleita pitkien etäisyyksien kunnassa.

- Olemme voineet hyödyntää NYn laaja-alaista osaamista Posion hyväksi. Pienessä kunnassa on pieni henkilöstö, mutta olemme voineet tuoda lisää asiantuntemusta muista NYn tuottamista palveluista, Lampinen toteaa.

Kuntalaiset menevät ulkoistuksenkin jälkeen samaan terveyskeskukseen ja samaan hammashoitolaan. Sama ovi johtaa myös sosiaalitoimeen, perheneuvolaan tai mielenterveystoimistoon kuin ennenkin. Tilat ovat samat ja myös henkilökunta. NYn siivu eli lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdetyö ei koske samalla tavalla kaikkia kuntalaisia kuin esimerkiksi terveyspalvelujen saaminen. Mutta kustannusten hallinnassa kyseessä on iso ja myös ennakoimaton palvelu.

- Hiomista on tarvittu rajapinnoissa kolmen eri toimijan välillä. On vaatinut keskustelua ja neuvottelua, että roolit, toimenkuvat ja vastuut ovat kaikilla selvät ja viesti kulkee eri toimijoiden välillä. Mutta tämä sujuu jo tosi hyvin, Lampinen kertoo.

Sosiaalityössä koetaan, että ulkoistuksen myötä on tullut enemmän toimijoita, moniammatillinen työskentely on lisääntynyt ja laajentunut. Yhteistyö on toimivaa, vaikka yhteiset palveluprosessit kaipaavat vielä selkeyttämistä. Sitä ollaan parhaillaan työstämässä yhteisissä työryhmissä.

Jaa tarina