Talokokouksen muistio

Talokokouksen muistio

Talokokous maanantai 16.5.2022


Läsnäolijat: 5 jäsentä, 4 työntekijää, 1 vierailija

1. Kokous avattiin klo 9.30.


2. Valittiin puheenjohtaja ja sihteeri.


3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 


4. Luettiin edellisen kokouksen muistio.


5. Yksi uusi jäsen, jonka jäsennumero on 353.


6. Työ- ja opintoyksikkö tiedottaa: 

- Kilometrikisaan tulee tunnukset ja lisäinfoa myöhemmin


7. eNY aamukahvit muuttuvat jäsenvetoisiksi, maanantaisin Pönkkä ja perjantaisin Roihula. Toimistossa lappu, jolla voi itsensä ilmoittaa aamukahvien vetäjäksi.


8. Kahvin hinnan nostaminen. Keskustellaan onko hinnan nostaminen aiheellista, koska kahvin hinta on noussut kaupassa.


9. Naisten kymppi 18.6, hinta 30 euroa henkilö. Järjestetään kysely, onko kiinnostuneita.


10. Muut esille tulevat asiat:

- Toimittaja Pia Tuukkanen esitteli työtään

- Perjantaina 20.5 Jaanan viimeinen työpäivä

- 23.5 - 25.5 opiskelijan näyttöviikko

- Tiistaina 24.5 pyöränhuolto klo 9:30

- 3.6 ikkunanpesu talkoot, ilmoittautuminen 30.5 mennessä


11. Seuraava talokokous maanantaina 23.5.2022 klo 9.30.


12. Kokous päätettiin klo 10.31.