Työhönvalmennus

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus/yksilöohjaus

Klubitalotoiminnassa luodaan osatyökykyisten ihmisten työllistymistä tukevia yksilöllisiä jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. Klubitalolla voidaan tukea jäsenen työllistymistä ja kouluttautumista myös tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen keinoin. Klubitalolla tapahtuvan työpainoitteisen toiminnan lisäksi, jäsenillämme on mahdollisuus yksilölliseen työhönvalmennukseen eli yksilöohjaukseen.

Työhönvalmennuksessa sovellamme tuetun työllistymisen menetelmää (Supported Employment), joka antaa yksilöllisen tuen suoraan työ- tai opiskelupaikalle. Työllistymistavoitteen lisäksi keskeisiä toimintaperiaatteita ovat jäsenen itsemääräämisoikeus yksilöllisessä työllistymisessä ja kiinteä yhteistyö työnantajien kanssa.

Jokainen jäsen saa itse valita työntekijän, jonka kanssa hän haluaa suunnitella ja työstää omia henkilökohtaisia tavoitesuunnitelmiaan ja saada tukea sekä neuvoa etuus- ja ohjauspalveluihin.