Tue toimintaamme

Tue toimintaamme

Tule kannattajajäseneksi

Nuorten Ystävät ry:n kannattajajäseneksi voi kuka tahansa liittyä. Vuosimaksu on 10 euroa. Jäsenenä tuet apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden sekä heikommassa asemassa olevien hyväksi tekemäämme työtä. Kannattajajäseniksi voivat liittyä myös oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Käytämme jäsenmaksut vuosittain lyhentämättöminä lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten tukemiseen.

Meillä on yli 200 kannattajajäsentä ympäri Suomea. Kaipaamme joukkoomme erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka voivat toimia arjen asiantuntijoina ja tuoda uusia kehittämisideoita järjestöön. Kannattajajäsenellä on oikeus osallistua NYn yhdistyskokouksiin, jossa sinulla on puheoikeus.

Lahjoita

Nuorten Ystävät voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitusten tuotoilla autamme toimintamme piiriin kuuluvia lapsia, nuoria ja perheitä sekä heikommassa asemassa olevia.

Kerätyt varat käytetään Nuorten Ystävien Taikasauva-toiminnan kautta:

  • Huostaanotettujen lasten, vammaisten lasten ja aikuisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sekä heidän omaistensa parissa tehtävän työn kehittämiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseeen
  • Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden auttamiseen
  • Nuorten Ystävät ry:n sääntöjen mukaisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen

Sääntöjen mukaisella toiminnan kehittämisellä tarkoitetaan yleishyödyllisen, valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö- ja jäsentoimintaa kuten alan vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana toimimista, sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeiden ylläpitämistä, erityiskoulujen ylläpitoa ja niiden toiminnan kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Yhdistyksen ylläpitämille erityiskouluille hankitaan iltapäiväkerhotoiminnassa tarvittavia välineitä.

Kansainvälisen toiminnan osalta kerättävät varat käytetään Nuorten Ystävien toiminnan piirissä olevien nuorten matkoihin kansainvälisiin tapahtumiin.

Lahjoitustili: Nordea FI13 1107 3000 6608 07
Rahankeräysluvan saaja: Nuorten Ystävät ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja myöntämispäivä: RA/2020/350, myönnetty 2.4.2020
Toimeenpanoaika- ja alue: 5.5.2020 alkaen toistaiseksi koko Suomessa, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan

Nuorten Ystävillä on mahdollista tehdä vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja vapaa-ajan järjestämisessä. Kannustamme järjestön toimintojen piirissä olevia toimimaan vapaaehtoisina eri tehtävissä. Tiedotamme näillä sivuilla tilaisuuksista, johon haetaan mukaan vapaaehtoisia.