Tue toimintaamme

Tue toimintaamme

 

Etkö löytänyt haluamaasi tietoa?

Lahjoituksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä:

Järjestösuunnittelija
Lassi Kangasluoma
044 734 1516
lassi.kangasluoma@nuortenystavat.fi

Nuorten Ystävät ry:n toimintaa voi tukea erilaisilla tavoilla - tutustu eri vaihtoehtoihin alla. Toimintaamme tukevien lahjoitusten, kannattajajäsenten tai vapaaehtoistoiminnan avulla voimme vahvistaa lasten, nuorten, perheiden sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja harrastaa. 

Tule kannattajajäseneksi

Nuorten Ystävät ry:n kannattajajäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Vuosimaksu on 10 euroa. Jäsenenä tuet apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden sekä heikommassa asemassa olevien hyväksi tekemäämme työtä. Kannattajajäseniksi voivat liittyä myös oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Käytämme jäsenmaksut vuosittain lyhentämättöminä lasten, nuorten, perheiden ja aikuisten tukemiseen.

Meillä on yli 200 kannattajajäsentä ympäri Suomea. Kaipaamme joukkoomme erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka voivat toimia arjen asiantuntijoina ja tuoda uusia kehittämisideoita järjestöön. Kannattajajäsenellä on oikeus osallistua NYn yhdistyskokouksiin, jossa sinulla on puheoikeus.

Lahjoita

Nuorten Ystävät voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitusten tuotoilla autamme toimintamme piiriin kuuluvia lapsia, nuoria ja perheitä sekä heikommassa asemassa olevia. Voit tehdä lahjoituksen suoraan lahjoitustilillemme joko tilisiirron, MobilePayn tai Lahjoittamo.fi -sivuston kautta. Katso tarkemmat tiedot alta.

Mihin lahjoittamani raha käytetään? Tutustu Lahjoittamo.fi -sivuston Nuorten Ystävät ry:n kohteisiin! 

Lahjoittamo on järjestöille ilmainen palvelu eikä palvelu ota
lahjoituksista senttiäkään välistä. Palvelua rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).  

Kerätyt varat käytetään Nuorten Ystävien Taikasauva-toiminnan kautta:

  • Huostaanotettujen lasten, vammaisten lasten ja aikuisten, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sekä heidän läheisten parissa tehtävän työn kehittämiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseeen
  • Vähävaraisten ja haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden auttamiseen
  • Nuorten Ystävät ry:n sääntöjen mukaisen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen

Lahjoitusvaroin on toteutettu esimerkiksi vähävaraisille perheille suunnattuja Vanhempien Akatemian retkiä ja lastensuojelulasten leirikouluja. Lahjoituksilla on pystytty hankkimaan harrastusvälineitä ja varsinkin korona-aikana tarpeeseen tulleita tietoteknisiä laitteita. Nuorten Ystävien ylläpitämille erityiskouluille hankitaan lahjoitusten avulla iltapäiväkerhotoiminnassa tarvittavia välineitä. Kansainvälisen toiminnan osalta kerättävät varat käytetään Nuorten Ystävien toiminnan piirissä olevien nuorten matkoihin kansainvälisiin tapahtumiin.

Sääntöjen mukaisella toiminnan kehittämisellä tarkoitetaan yleishyödyllisen, valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö- ja jäsentoimintaa kuten alan vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana toimimista, sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeiden ylläpitämistä, erityiskoulujen ylläpitoa ja niiden toiminnan kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä.


Lahjoitustili: Nordea FI13 1107 3000 6608 07
Rahankeräysluvan saaja: Nuorten Ystävät ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja myöntämispäivä: RA/2020/350, myönnetty 2.4.2020
Toimeenpanoaika- ja alue: 5.5.2020 alkaen toistaiseksi koko Suomessa, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Voit tehdä lahjoituksen myös MobilePay:lla tai Facebookin kautta

Erikoiskeräys Ukrainasta tulleille lapsille

Tilisiirrolla voit myös kohdentaa tukesi Ukrainasta tulleille perheille, joiden kanssa Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia sekä Turvaverkko-hanke tekevät yhteistyötä.
Lisää yllä mainitun lahjoitustilin (FI13 1107 3000 6608 07) tilisiirron viitteeksi: Ukraina

Varat kohdennetaan Ukrainasta tulleiden lasten harrastustoiminnan tukemiseen Suomessa.

Mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan

Nuorten Ystävillä on mahdollista tehdä vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja vapaa-ajan järjestämisessä. Kannustamme järjestön toimintojen piirissä olevia toimimaan vapaaehtoisina eri tehtävissä. Tiedotamme näillä sivuilla tilaisuuksista, johon haetaan mukaan vapaaehtoisia.