Paikka auki Paikka auki Uutiskirje
13.6.2019

Lue viesti selaimessa 
Peruuta tilaus 

Vastuullinen työnantaja -malli lanseerattu

Vastuullinen työnantaja -toimintamalli on kehitetty erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työntekijöitä varten työnantajien käyttöön. Sen tarkoituksena on auttaa järjestöjä toimimaan vastuullisina työnantajina. Toimintamalli on kehitetty Paikka auki -ohjelmaa varten, mutta se on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

Lue lisää

Työnantajakyselyn (4/2019) tulokset

Paikka auki -työnantajakyselyn mukaan järjestötyönantajat ovat tänä vuonna rekrytoineet Paikka auki -työntekijöitä enemmän ohjelman kohderyhmän mukaisesti. Vuonna 2018 noin kolmasosa työntekijöistä on ollut itsenäisissä ja astetta vaativammissa työtehtävissä, nyt näiden työtehtävien määrä on laskenut viidesosaan.

Lue lisää

Työntekijäkysely lähetetty

Paikka auki -työntekijäkysely on lähetetty kaikille Paikka auki -avustuksella palkatuille työntekijöille. Kyselyllä selvitetään Paikka auki -ohjelman hyödyt ja sen tarpeellisuus. Toivomme työntekijöiden vastaavan kyselyyn 19.6. mennessä. Jos kysely ei ole saapunut perille, ilmoita yhteystiedot täältä. Paikka auki -työntekijöiden yhteystiedot kerätään, jotta kehittämistoimintaan liittyviä kyselyjä sekä kutsuja tapahtumiin voidaan lähettää.

Alkuja ja loppuja

Syksyllä 2018 palkattujen Paikka auki -työntekijöiden työsuhde on päättymässä kesälomien jälkeen. Paikka auki -tiimi kiittää työntekijöitä mukana olosta ja toivottaa heille oikein hyvää jatkoa! Samalla tiimi toivottaa alkuvuodesta mukaan tulleet Paikka auki -työsuhteessa olevat tervetulleeksi! Lisäksi muistutuksena kaikille mukana oleville; tiimiin voi olla yhteydessä mistä asiasta tahansa! Hyvää kesää kaikille!

Workplace – Paikka auki -työntekijöitä varten

Paikka auki -työntekijöille annettavan tuen ja verkostoitumisen lisäämiseksi käytetään yhteisösovellus Workplacea. Kyseessä on Paikka auki -työntekijöille perustettu sisäinen somekanava, joka toimii niin selaimessa kuin myös mobiilissa.

Lue lisää

Jatkotyöllistyminen

Ohjelmakoordinaattorit Anu Lappalainen ja Ira Mattila tarjoavat järjestöille sekä Paikka auki -työntekijöille henkilökohtaista apua ja vinkkejä työelämävalmiuksien ja jatkotyöllistymisen tueksi. Tuki voi olla esimerkiksi CV:n hiomista, työhakemuksen valmistelua, työhaastatteluun valmistautumista tai opintoihin hakeutumista. Ota rohkeasti yhteyttä Workplacen chatin, sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Lue lisää

Kirkastetaan mentorointia -tilaisuus

Kirkastetaan mentorointia -tilaisuus järjestetään perjantaina 13.9. klo 9-11 SOSTEn tiloissa Helsingissä. Asiantuntijana tilaisuudessa puhuu Päivi Kupias/Tevere Oy. Lisäksi tilaisuudessa esitellään onnistuneita mentorointicaseja.

Lue lisää

Siviksen osaamismerkit

Paikka auki -työntekijöillä on mahdollista suorittaa Siviksen osaamismerkkejä. Kokoamme osaamismerkkien suorittamisesta kiinnostuneiden kesken noin 10 henkilön pilottiryhmän. Pilottiryhmälle järjestetään tapaaminen 15.8. klo 9-11 Helsingissä. Osaamismerkeistä kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä ohjelmakoordinaattori Ira Mattilaan, p. 044 744 3567.

Lue lisää

Paikka auki -tarinoita

Paikka auki -tarinat ovat avustuksella palkattujen työntekijöiden sekä heidän työnantajiensa kokemuksia ohjelmasta.

Ohjelma antaa ainutlaatuisen tilaisuuden osatyökykyisille, nuorille ja sote-järjestöille ympäri Suomen.

Lue lisää

Kasarmintie 15
90130 Oulu
puh. 044 746 2106

Yliopistonkatu 5, 7.krs
00100 Helsinki
puh. 044 744 3567
www.paikka-auki.fi/
paikkaauki@nuortenystavat.fi

Nuorten Ystävät - Huomista varten   Tuettu Veikkauksen tuotoilla