VALPAS 2 -hanke

VALPAS 2 -hanke

 

VALPAS 2 -hanke

Projektipäällikkö
Sanna Laine
044 551 2408
sanna.laine@nuortenystavat.fi

Projektikoordinaattori
Marja Hämäläinen
050 437 0054
marja.hamalainen@nuortenystavat.fi

Työkykyvalmentaja, Kittilä
Niina Utriainen
044 7341 623
niina.utriainen@nuortenystavat.fi

Työkykyvalmentaja, Posio
Sanna Lampela
044 734 1648
sanna.lampela@nuortenystavat.fi

Työkykyvalmentaja, Raahe
Taru Junno
044 734 2073
taru.junno@nuortenystavat.fi

Työkykyvalmentaja, Ylivieska
Mira Hyväri
044 734 2072
mira.hyvari@nuortenystavat.fi

Hankeassistentti
Anne Lusikka
044 734 1543
anne.lusikka@nuortenystavat.fi

  

VALPAS 2 -hankeVALPAS 2 -hankkeessa kehitetään sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä Kittilän ja Posion kuntien, Ylivieskan ja Raahen kaupunkien sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat pohjoissuomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset (15-40 vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

VALPAS 2 kehittää käytännönläheisiä monialaisia palvelupolkuja matalan kynnyksen toimintaan palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeista käsin ja toiminta räätälöidään kumppanikuntiin sopiviksi. Hankkeen tavoitteena on kaikissa kumppanikunnissa:

  • Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen etsivällä ja jalkautuvalla työllä
  • Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen kuntiin yhdessä vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa
  • Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus, elämänhallinta ja työelämävalmiudet vahvistuvat sosiaalisen kuntoutuksen avulla
  • Sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäjyys-toimintamallin luominen


Hankkeen toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta 31.12.2022 saakka. Osarahoitukseen osallistuvat myös Kittilän ja Posion kunnat, Raahen ja Ylivieskan kaupungit sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.