Luentotilaisuudet ja luentotallenteet

Luentotilaisuudet ja luentotallenteet

Vanhempien Akatemia

Torikatu 28
90100 Oulu

050 5685 410

vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi 

Vuorovaikutteinen vanhempainilta antaa osallistujille mahdollisuuden keskusteluun ja voimaantumiseen. Illassa vanhemmat pääsevät sekä kuulemaan asiantuntijan esitystä että itse keskustelemaan käsiteltävästä aiheesta. Menetelmä tukee sosiaalista osallisuutta vertaisuuden avulla. Vanhemmat kuulevat toistensa näkemyksiä ja kokemuksia teemaan liittyvistä aiheista. He myös samalla tutustuvat lastensa kavereiden vanhempiin, jos eivät jo ole ennestään tuttuja. Näin yhteisistä asioista on helpompi keskustella myös jatkossa.

Luentotallenteet

10 kysymystä ja vastausta koulukiusaamisesta

10 kysymystä ja vastausta nuorten mielenhyvinvoinnista

Huomaa hyvä nuoressa -Positiivisen kasvatuksen voima 8.10.2020. Luennoitsijana Kaisa Vuorinen.

Erowebinaari -eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille sekä heidän läheisilleen

Neuropsykiatristen piirteiden omaavan lapsen ja nuoren haasteet ja vahvuudet arjessa -luentotallenne