Parisuhdekurssit

Parisuhdekurssit

Vanhempien Akatemia

Torikatu 28
90100 Oulu

050 5685 410

vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi 

Parisuhteen huoltokurssi 

Tervetuloa yhdessä kumppanin kanssa neljän kerran Parisuhteen huoltokurssille. Kurssin tavoitteena on vahvistaa vanhempien välistä vuorovaikutusta ja antaa eväitä toimivaan parisuhteeseen. Kurssilla etsitään vastauksia siihen, mikä on hyvin toimivan parisuhteen resepti eli mistä aineksista toimiva parisuhde koostuu ja mitkä ovat parisuhteen yleisimmät kompastuskivet. Kurssilla pohditaan myös sitä, kuinka voisin ymmärtää paremmin kumppanini tapaa ajatella ja viestittää asioita ja kuinka osaisin kertoa omista ajatuksistani ja tunteistani niin, että kumppanini ymmärtäisi minua.

Kurssi on tarkoitettu kaikille 0–16-vuotiaiden lasten vanhemmille ja huoltajille, jotka haluavat vahvistaa parisuhteen hyvinvointia.

Ryhmä tarjoaa vertaisuutta sekä tietoa toimivan parisuhteen aineksista oman ja kumppanin yhteisen reflektoinnin tueksi. Kurssi sisältää alustuksia, keskusteluja ja tehtäviä luotettavassa hengessä.

Kurssin tavoitteena on:

  • Tutustua itseensä ja kumppaniinsa puolisoina
  • Saada välineitä parisuhteen vahvistamiseen ja huoltamiseen 
  • Tunnistaa parisuhteen ristiriitoja ja niiden taustalla olevia tekijöitä
  • Oppia rakentavia tapoja vuorovaikutuksen haasteisiin
  • Tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia pariskuntia ja voimaantua vertaisuudesta 
  • Vanhemmuussuhteen ja parisuhteen erottaminen 

Ryhmäkertojen teemat:

1. Itsetuntemus - avain hyvään parisuhteeseen

2. Tunteet

3. Ristiriidat

4. Läheisyys ja rakkauden ylläpitäminen parisuhteessa

Kurssi toteutus: 

Kurssin toteutetaan viikonloppukurssina ja se on vanhemmille maksuton. 

Kurssin ohjaa Vanhempien Akatemian vapaaehtoiset Saara ja Dimitri Tuomela.

Lauantai-iltana kurssilaiset pääsevät kokemaan Ravintola Nallikarin saunamaailman ja rentoutumaan ravintolan katolla sijaitsevaan veistokselliseen porealtaaseen eli ´kylpypikariin´. https://ravintolanallikari.fi/saunat

Kurssi järjestetään syksyllä 2022 3.-4.9.2022 osoitteessa Vanhempien Akatemia, Torikatu 28, Oulu seuraavasti:

la 3.9.2022 klo 10-16

su 4.9.2022 klo 10-16

Sitovat ilmoittautumiset 29.8.2022 mennessä: anu.miettinen@nuortenystavat.fi ja p. 044 901 6207

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on kanadalaisen Sue Johnsonin tunnekeskeiseen pariterapiaan perustuva parisuhdekurssi, jossa tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta sekä vuorovaikutustilanteiden taustalla vaikuttavia tunteita.

Kurssi soveltuu pareille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään omasta parisuhteestaan sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. Kurssille otetaan 4-6 paria. Kurssille hakeville pareille tehdään alkuhaastattelu, joka on osa kurssia. Tunnekeskeinen parisuhdekurssi on luonteeltaan intensiivinen, joten kurssille hakevien parien on pystyttävä osallistumaan kaikille kerroille ja sitoutumaan työskentelyyn. Kurssi ei sovellu pareille, joiden parisuhteessa on isoja, työstämättömiä ongelmia eikä silloin jos parisuhteessa on väkivaltaa tai liiallista päihteiden käyttöä.

Tapaamiset koostuvat luennoista, videoiden katsomisesta, harjoituksista ja kotitehtävistä. Kurssikirjana käytetään Sue Johnsonin kirjaa Kunpa sinut tuntisin paremmin. Keskustelemalla tunnekeskeiseen parisuhteeseen. Kurssi on maksuton, mutta kirjan kurssilaiset hankkivat itse ennen parisuhdekurssin alkamista.

Kurssikertojen aiheet:

1. Rakkauden ja kiintymyssuhteen ymmärtäminen
2. Kun yhteys katkeaa -Tuhoavat keskustelut
3. Arkojen kohtien tunnistaminen
4. Turvallisen perustan luominen
5. Luottamuksen palauttaminen
6. Kun yhteys löytyy -Pidä minut lähelläsi -keskustelut
7. Tunneyhteyden vahvistaminen seksin ja kosketuksen avulla, Rakkauden ylläpitäminen

Kurssilla toimivat ohjaajina kehittämispäällikkö, lapsiperhe- ja parisuhdetyön asiantuntija Riitta Alatalo, pari- ja perhepsykoterapeutti Riitta Elomaa ja sosiaalityöntekijä Heidi Telkki.

Seuraavan kurssi järjetetään 16.-17.9.2022 seuraavasti: 

pe 16.9.2022 klo 9-17

la 17.9.2022 klo 9-17

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi järjestetään osoitteessa Vanhempien Akatemia, Torikatu 28, 90100 Oulu.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: riitta.alatalo@nuortenystavat.fi 

Solmuja parisuhteessa -kurssi

Solmuja parisuhteessa- kurssi on suunnattu pariskunnille, joiden suhde tuntuu erityisen vaikealta, eron mahdollisuuskin on voinut käydä mielessä. Solmuja parisuhteessa -kurssi auttaa teitä ymmärtämään vaikeaa parisuhdetilannettanne. Ymmärryksen kautta on helpompi tehdä ratkaisuja suhteen jatkamisen suhteen.

Parisuhdevaikeudet voivat aiheuttaa kokemuksen siitä, että vain meillä voi mennä näin huonosti. Vain me voimme sotkea asiamme tällä tavalla. Vain me voimme ajautua tällaiseen tilanteeseen. Se, että ryhmässä on teidän kahden lisäksi kolme muuta paria, joiden suhde on vaikeassa tilanteessa, mahdollistaa paljon. Solmuryhmässä on toisinaan jopa hauskaa.

Kurssi on kahdeksasta kokoontumiskerrasta koostuva strukturoitu työskentelymalli. Kokoontumiskertojen aiheet ovat:
- Keitä me olemme? Tutustuminen ja kurssin sisältö. Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu.
- Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
- Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen.
- Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen.
- Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet.
- Miten toimitaan? Sanoista tekoihin.
- Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute.

Kurssi ei ole pariterapiaa ryhmässä, vaan sen tavoitteena on antaa rakenne, jonka avulla voitte ohjatusti itse käsitellä kriisiänne ja edetä ratkaisuprosessissanne. Ohjaajat ja muut ryhmäläiset ovat apuna ja tukena prosessissa.

Tavoitteet:
- ymmärrät mistä parisuhteen solmu on syntynyt
- opit käsittelemään sekä yhteiseen menneisyyteen, että nykyisyyteen liittyviä tunteita
- alat tiedostaa, mitä tahdot parisuhteen jatkon suhteen
- kuulette toisten parien kokemuksia ja sitä kautta voimaannutte vertaistuesta
- kurssin jälkeen teidän on helpompi puhua ja kuunnella sekä ratkoa eteen tulevia ristiriitoja
- keskusteluyhteytenne paranee

Työskentelymenetelminä kurssilla käytetään ohjaajien alustusten lisäksi yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Kurssiin sisältyy Solmuja suhteessa -työkirja ja lukukirja, jotka voitte ostaa kurssin alussa Vanhempien Akatemiasta. Kurssin ryhmäkoko on pieni, tyypillisesti 4 paria.

Seuraavan kurssi järjetetään syksyllä 2022 seuraavasti:

to 13.10. klo 14.00-19.30

pe 14.10 klo 9.00-17.00

pe 11.11.2022 klo 9.00-17.00

Solmuja parisuhteessa -kurssi järjestetään osoitteessa Vanhempien Akatemia, Torikatu 28, 90100 Oulu.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: riitta.alatalo@nuortenystavat.fi 

Parisuhteen hyvän olon -viikonloppu Kalajoella

Parisuhteen Hyvän olon -viikonloppu Kalajoen hiekkasärkkien ainutlaatuisessa ympäristössä tarjoaa vanhemmille ja pariskunnille mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä sekä ulkoilla, rentoutua, syödä janukkua hyvin kiireisen arjen keskellä. Parisuhteen hyvinvointia vaalitaan etsimällä vastauksia siihen,millainen on hyvin toimivan parisuhteen resepti ja miten välttää parisuhteen yleisimmät kompastuskivet. Viikonlopun aikana perehdytään myös myönteisen vuorovaikutuksen voimaan jaharjoitellaan näitä taitoja kumppanin kanssa.

Seuraavaa Parisuhteen hyvän olon viikonloppua ei ole tällä hetkellä aikataulutettu.