Vanhemmuusryhmät

Vanhemmuusryhmät

Vanhempien Akatemia

Torikatu 28
90100 Oulu

050 5685 410

vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi 

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmät

2-6-vuotiaiden lasten vanhempien ryhmä verkossa

Vanhempien Akatemia® järjestää Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmiä 2-6-vuotiaiden lasten vanhemmille. The Incredible Years on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster – Strattonin kehittämä ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä, jonka tarkoituksena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa kasvattajia käsittelemään haasteellisia tilanteita lasten kanssa. Ihmeelliset vuodet-ohjelma pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen on todettu edistävän merkittävästi lasten ja vanhempien hyvinvointia.

Ryhmä tarjoaa tietoja ja taitoja vanhemmuuteen sekä tukea omaan jaksamiseen. Vanhemmat saavat myös työkaluja siihen, miten auttaa lasta sosiaalisten taitojen oppimisessa ja kaverisuhteiden ylläpitämisessä. Ryhmä on vanhemmille maksuton. Osallistujat hankkivat Ihmeelliset vuodet -kirjan käyttöönsä ryhmän ajaksi.

Ryhmä on vanhemmille maksuton. Osallistujat hankkivat Ihmeelliset vuodet -kirjan käyttöönsä ryhmän ajaksi.

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ennen ryhmän alkua ja keskustellaan heidän toiveistaan ryhmän sisältöön liittyen. 

Ryhmän ohjaajana toimii Essi Niemi, Lapsiperhetyön- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija, KM.

Lisätietoa:

essi.niemi@nuortenystavat.fi tai p. 044 7341 435               

7-10-vuotiaiden lasten vanhempien ryhmä

Haluatko kasvattaa lastasi myönteisemmin kohti vahvaa itsetuntoa? Tarvitsetko työkaluja haastaviin tilanteisiin tai omaan jaksamiseen? Mietitkö, miten tukea lastasi tunteiden käsittelyssä ja kaverisuhteissa?

Vanhempien Akatemia® järjestää Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän 7-10-vuotiaiden lasten vanhemmille. The Incredible Years on yhdysvaltalaisen psykologian professori Carolyn Webster – Strattonin kehittämä ryhmäpohjainen ohjausmenetelmä, jonka tarkoituksena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä ja auttaa kasvattajia käsittelemään haasteellisia tilanteita lasten kanssa. Ihmeelliset vuodet-ohjelma pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen on todettu edistävän merkittävästi lasten ja vanhempien hyvinvointia.

Ryhmä tarjoaa tietoja ja taitoja vanhemmuuteen sekä tukea omaan jaksamiseen. Vanhemmat saavat myös työkaluja siihen, miten auttaa lasta sosiaalisten taitojen oppimisessa ja kaverisuhteiden ylläpitämisessä. 

Ryhmä on vanhemmille maksuton. Osallistujat hankkivat Ihmeelliset vuodet -kirjan käyttöönsä ryhmän ajaksi.

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ennen ryhmän alkua ja keskustellaan heidän toiveistaan ryhmän sisältöön liittyen. 

Lisätietoja:

essi.niemi@nuortenystavat.fi, p. 044 7341 435 tai
vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

Vanhemmuuden työkalupakki – myönteisiä kasvatusmenetelmiä lapsiperhearkeen -vanhemmuusryhmä verkossa

Kun lapseni tunteet kuohuvat, miten voisin olla apuna ja tukena tunteiden säätelyssä? Miten lisätä ja vahvistaa myönteisyyttä vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa? Haluatko työkaluja siihen, miten toimia lapseni kanssa haasteellisissa tilanteissa ja miten selvitä omien tunteiden kanssa.

Vanhempien Akatemia® järjestää 2–6-vuotiaiden lasten vanhemmille vanhemmuusryhmän, jonka tavoitteena on edistää myönteisiä kasvatusmenetelmiä arjessa sekä vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat mm.

  • Tunteet, tarpeet ja tunteiden säätely
  • Kannustaminen, kehuminen ja lapsen motivointi
  • Rutiinit ja selkeä rajojen asettaminen

Ryhmän kokoontumiset verkossa klo 17–19 seuraavasti: 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10. ja 13.10.2022. 

Ryhmän ohjaajana toimii Essi Niemi, Lapsiperhetyön ja varhaiskasvatuksen asiantuntija, KM.

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä ennen ryhmän alkua ja keskustellaan heidän toiveistaan ryhmän sisältöön liittyen.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: essi.niemi@nuortenystavat.fi ja p. 044 7341345

Ensitietoa vanhemmille ADHD-arkeen -strategiakurssi verkossa

Vanhempien Akatemia® järjestää maksuttoman verkkokurssin vanhemmille, joiden lapsilla (4–12-vuotta) on ADHD. Kurssin aikana käydään läpi 15 arkea helpottavaa strategiaa ja jokainen kurssille osallistunut vanhempi saa sähköisen oppaan.

Ryhmäkertojen sisällöt:

1. Hyvä tietää ADHD:stä

2. ADHD perheessä

3. Näin autat lapsia selviytymään paremmin arjessa

4. Ristiriitatilanteiden ehkäiseminen ja selvittäminen

5. Yhteiskunnan tuki

Syksyllä 2022 kokoontumiset verkossa klo 16.30–19.00 seuraavasti: ma 31.10., ti 8.11., ti 15.11., ma 21.11. ja ma 28.11.2022.

Kouluttajana toimii Neuropsykiatrinen valmentaja, Sosiaalityöntekijä ja ADHD -strategiaohjaaja Marika Pohjasmäki.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 26.10.2022 mennessä:

essi.niemi@nuortenystavat.fi, p. 044 7341 435 tai
vanhempien.akatemia@nuortenystavat.fi

TunneNuori -vanhemmuusryhmä verkossa

Vanhempien Akatemia® järjestämä TunneNuori -vanhemmuusryhmä on suunnattu 12–16-vuotiaiden nuorten vanhemmille.

Nuoruus on elämänvaiheena täynnä muutoksia, jotka hämmentävät ja haastavat paitsi nuorta itseään, myös vanhempia. Ryhmän tavoitteena on lisätä vanhemman ymmärrystä nuoren elämän kipukohdista sekä antaa työkaluja nuoren tukemiseen ja myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen nuoren ja vanhempien kesken.

Vanhemmuusryhmässä vanhempi saa työkaluja mm. 

·    myönteiseen vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamiseen 

·    nuoren itsetunnon vahvistamiseen 

·    niin nuoren kuin vanhemman omienkin tunnetilojen käsittelyyn ja rauhoittamiseen sekä  

·    rajojen asettamiseen  

Ryhmän sisältöinä ovat ohjaajien alustukset ja tehtävät sekä niiden pohjalta herännyt keskustelu ryhmän kesken. Ryhmän ohjaaja on yhteydessä ilmoittautuneisiin ennen ryhmän alkua ja keskustelee vanhempien toiveista ryhmän sisältöön liittyen. 

Ryhmä kokoontuu verkossa Teams alustalla neljä kertaa 08.09.–29.09.2022 välisellä ajalla klo 17.30–19.00 seuraavasti: to 8.9., to 15.9., to 22.09. ja 29.09.2022.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset vanhemmuusryhmiin 5.9.2022 mennessä: Päivi Koivisto p. 044 7486713, paivi.koivisto@nuortenystavat.fi

Lapsuuden hankalien kokemusten vaikutus omaan vanhemmuuteen –vanhemmuusryhmä

Oletko pohtinut, miten aiemmat kokemuksesi vaikuttavat toimintaasi vanhempana? Meillä kaikilla on mukanamme kipeitä hetkiä, jotka vaikuttavat meihin. Vanhempien Akatemia® järjestää kuuden kerran vanhemmuusryhmän, jonka tavoitteena on antaa tietoa ja lisätä ymmärrystä kokemustemme vaikutuksesta vanhemmuuteen.

Teemoja käsitellään psykoedukaation ja kirjoittamisen keinoin turvallisesti sekä ryhmässä korostuu vertaisuus ja kokemusten vaihto luotettavassa ja ymmärtävässä hengessä.

Käsiteltäviä teemoja ovat:

  • Lapsuuden haitalliset kokemukset ja traumat
  • Traumojen vaikutus kehoon ja hermostoon
  • Tunteidensäätely ja kanssasäätely
  • Kokemusten vaikutus vanhemmuuteen

Ryhmän ohjaajana toimii Anu Miettinen, Lapsiperhetyön asiantuntija KM, Kasvatuspsykologia.

Vanhemmuusryhmä kokoontuu verkossa tiistaisin klo 15–17 seuraavasti:13.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. ja 1.11.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen ryhmään: anu.miettinen@nuortenystavat.fi ja p. 044 901 6207