Asiantuntijoita medialle

Täältä löydät Nuorten Ystävien asiantuntijoita haastatteluja varten. Annamme mielellämme lisätietoa ja autamme asiantuntijoiden etsimisessä. 

Viestintäpäällikkö
Jarno Kinnunen
044 7341 547
jarno.kinnunen@nuortenystavat.fi

LASTENSUOJELU

Kehitysjohtaja Mikko Oranen on lastensuojelun moniottelija, joka tuntee suomalaisen lastensuojelun vahvuudet ja sudenkuopat. Oranen on työskennellyt pitkään lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi niin kuntakentällä kuin kolmannen sektorin järjestöissä sekä asiakastyössä että kehittämistehtävissä. Ennen Nuorten Ystäviin siirtymistään Oranen toimi lastensuojelun kehittämispäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Koulutukseltaan Oranen on kehitys- ja kasvatuspsykologiaan erikoistunut psykologi.
046 920 9355
mikko.oranen@nuortenystavat.fi

Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä Riitta Rämö (VTM, PRIDE-valmentaja) on asiantuntija lastensuojelun sijaishuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Hän on tehnyt pääasiallisen työuransa sijoitettujen lasten ja nuorten parissa. Rämöllä on työkokemusta perhehoidosta ja laitossijoituksista, niin kuntatyöntekijän kuin palveluntuottajan roolista käsin. Hänen ydinosaamistaan on sijoitettujen lasten elämään liittyvät kysymykset, sijaisperheiden rekrytointi, valmentaminen ja sijoitusprosessin eri vaiheet.
050 5263 968
riitta.ramo@nuortenystavat.fi

OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTÄMINEN, TYÖHÖNVALMENNUS, SOSIAALINEN TYÖLLISTYMINEN
Kehittämispäällikkö Lea Nikula
on erityisasiantuntija vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymiseen ja työkykyyn liittyvissä kysymyksissä. Työllistymistä edistävät kuntouttavat  toimintamallit ja niiden kehittäminen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen tuntemus ovat hänen vahvaa osaamisaluetta. Nuorten Ystävillä Nikula vastaa sosiaalisen työllistymisen palveluista, työelämäosallisuutta edistävistä hankkeista sekä matalan kynnyksen klubitaloista ja valmennuspajoista.

Nikula osallistuu nykyisellä hallituskaudella sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, SOSTE:n, edustajana Työ- ja elinkeinoministeriön Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen -alatyöryhmän työskentelyyn. Lisäksi Nikulla on mittava työkokemus kuntien ja järjestöjen yhteisestä työstä heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tueksi.
044 7341 862
lea.nikula@nuortenystavat.fi

Ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen (KM) tuntee pitkältä ajalta sekä suomalaisen että kansainvälisen järjestökentän toiminnan ja rahoituksen. Nuorten Ystävillä Tervonen vastaa valtakunnallisesta nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyvästä Paikka auki -koordinaatiohankkeesta, jossa on mm. kehitetty toimintamalleja haastavassa tilanteessa olevien työllistymisen tukemiseksi ja tutkitaan työllistymisen merkitystä.
040 7005 163
marjoriitta.tervonen@nuortenystavat.fi
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/marjoriitta-tiitta-tervonen-5631964/
Twitter: @tiittat

Palveluesimies Lahja Leiviskä (sosionomi YAMK, AmO, yhteisömuusikko) on sosiaalisen kuntoutuksen, työhönvalmennuksen ja tuetun työllistymisen asiantuntija. Erityisasiantuntemusta Leiviskältä löytyy erityisesti kulttuurihyvinvoinnista, kulttuurin ja taiteen käytöstä sosiaalialan työssä sekä matalan kynnyksen klubitalotoiminnasta.
044 7341 830
lahja.leiviska@nuortenystavat.fi

LAPSIPERHE- JA PARISUHDETYÖ, VARHAINEN TUKI PERHEILLE
Kehittämispäällikkö Riitta Alatalo (KM) on ennaltaehkäisevän lapsiperhe- ja parisuhdetyön asiantuntija ja kehittäjä. Nuorten Ystävillä Alatalo vastaa perheiden varhaisen tuen yksiköstä, johon kuuluvat Vanhempien Akatemia Oulun alueella ja Komiasti kotona ja opintiellä -toiminta Seinäjoen alueella. Vanhempien Akatemia on vanhemmuuden varhaisen tuen edelläkävijä Suomessa ja tarjoaa vuosittain tietoa, taitoa ja työkaluja miltei kahdelle tuhannelle vanhemmalle ja heidän perheilleen. Komiasti-toiminnassa tehdään Suomessa harvinaista työtä kodin ja koulun välimaastossa tukien yläkoululaisten nuorten koulumotivaatiota ja ehkäisten luvattomia poissaoloja ja koulupudokkuutta. Väitöstutkimuksessaan Alatalo tutkii, miten vanhemman ja lapsen yhteinen leikki ja arjen aktiivisuus vaikuttavat hyvinvointiin myöhemmin, kun lapsi kasvaa nuoreksi aikuiseksi.
044 7341 643

riitta.alatalo@nuortenystavat.fi

HUUMETYÖ
Kehittäjä-asiantuntija Amira Bushnaief
(sosionomi YAMK) on pitkän linjan huumetyön ammattilainen. Vankka päihdepsykiatrisen työn kokemus koostuu jalkautuvasta huumetyöstä sekä päihdetyön kehittämisestä kentällä ja palvelujärjestelmissä. Erityisosaamista löytyy väkivaltatyöstä, naiserityisestä päihdetyöstä, asunnottomien parissa tehtävästä työstä sekä päihdetyön kehittämisestä lastensuojelulaitoksissa.  Nuorten Ystävillä Bushnaief vastaa kaksoisdiagnooseihin erikoistuneesta Miepä-kuntoutuksesta, jossa on kehitetty vaikuttavia toimintamalleja syrjäytymisen ehkäisyyn ja tiiviiseen, vaikuttavaan päihde- ja mielenterveysavokuntoutukseen. Lisäksi Bushnaief toimii huumetyön ja dialogisen ohjauksen kouluttajana sekä luennoitsijana asiantuntijoille ja ammattilaisille.
044 7341 761
amira.bushnaief@nuortenystavat.fi

Heidi Airaksinen (sosionomi AMK) toimii projektipäällikkönä VERTO-hankkeessa, joka tarjoaa yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille, sekä heidän läheisilleen. Hänellä on pitkä kokemus vaativasta mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä huumeiden käyttäjien ja asunnottomien naisten kanssa työskentelystä. Viime vuosina Airaksinen on kehittänyt toimintamallia, jossa hyödynnetään vertaistukea päihteiden käyttäjien kuntoutuksessa.  
044 7053 282
heidi.airaksinen@nuortenystavat.fi

JÄRJESTÖJEN ASEMA SOTEUUDISTUKSESSA SEKÄ JÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEN HAASTEET
Pääsihteeri Arja Sutela
040 5132 676
arja.sutela@nuortenystavat.fi