Asiantuntijoita medialle

Täältä löydät Nuorten Ystävien asiantuntijoita haastatteluja varten. Annamme mielellämme lisätietoa ja autamme asiantuntijoiden etsimisessä.

Viestintäpäällikkö Niina Ristolainen
044 4287 544
niina.ristolainen@nuortenystavat.fi

JÄRJESTÖJEN ASEMA SOTEUUDISTUKSESSA SEKÄ JÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEN HAASTEET

Pääsihteeri Arja Sutela (VTM, MBA) on pitkän linjan sosiaalialan järjestöammattilainen, joka tuntee niin rahoituskuviot kuin vaikuttamisareenatkin. Sutela toimii järjestöedustajana mm. STEAn avustusasioiden neuvottelukunnassa sekä POPsoten laajassa ohjausryhmässä.

040 5132 676, arja.sutela@nuortenystavat.fi 

TUTKIMUS, PROJEKTIT JA HANKKEET, LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI

Kehitysjohtaja Marko Kielinen on koulutukseltaan filosofian tohtori. Tieteellisessä tutkimustyössään Kielinen on tutkinut autismia lastenpsykiatrian, epidemiologian, hoitotieteiden, neuropsykologian ja psykologian käytänteitä hyödyntäen. Koko uransa ajan Kielinen on ollut mukana kehittämistehtävissä niin Suomessa kuin maailmallakin. Lisäksi hänellä on kokemusta maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kohtaamista kehittävistä projekteista.

044 4932 442, marko.kielinen@nuortenystavat.fi 

OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTÄMINEN, TYÖHÖNVALMENNUS, SOSIAALINEN TYÖLLISTYMINEN

Kehittämispäällikkö Lea Nikula on erityisasiantuntija vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymiseen ja työkykyyn liittyvissä kysymyksissä. Työllistymistä edistävät kuntouttavat  toimintamallit ja niiden kehittäminen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen tuntemus ovat hänen vahvaa osaamisaluettaan. Nuorten Ystävillä Nikula vastaa sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen palveluista, työelämäosallisuutta edistävistä hankkeista sekä matalan kynnyksen klubitaloista ja valmennuspajoista.

Nikula osallistuu nykyisellä hallituskaudella sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, SOSTE:n, edustajana työ- ja elinkeinoministeriön Palvelut, etuudet ja osallisuus -alatyöryhmän työskentelyyn. Lisäksi Nikulalla on mittava työkokemus kuntien ja järjestöjen yhteisestä työstä heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tueksi.

044 7341 862lea.nikula@nuortenystavat.fi

LAPSIPERHE- JA PARISUHDETYÖ, VARHAINEN TUKI PERHEILLE

Kehittämispäällikkö Riitta Alatalo (KM) on ennaltaehkäisevän lapsiperhe- ja parisuhdetyön asiantuntija ja kehittäjä. Nuorten Ystävillä Alatalo vastaa perheiden varhaisen tuen yksiköstä, johon kuuluvat Vanhempien Akatemia Oulun alueella ja Komiasti kotona ja opintiellä -toiminta Seinäjoen alueella. Vanhempien Akatemia on vanhemmuuden varhaisen tuen edelläkävijä Suomessa ja tarjoaa vuosittain tietoa, taitoa ja työkaluja miltei kahdelle tuhannelle vanhemmalle ja heidän perheilleen. Komiasti-toiminnassa tehdään Suomessa harvinaista työtä kodin ja koulun välimaastossa tukien yläkoululaisten nuorten koulumotivaatiota ja ehkäisten luvattomia poissaoloja ja koulupudokkuutta. Väitöstutkimuksessaan Alatalo tutkii, miten vanhemman ja lapsen yhteinen leikki ja arjen aktiivisuus vaikuttavat hyvinvointiin myöhemmin, kun lapsi kasvaa nuoreksi aikuiseksi.

044 7341 643riitta.alatalo@nuortenystavat.fi

PÄIHDETYÖ

Heidi Airaksinen (sosionomi, YAMK) toimii projektipäällikkönä VERTO-hankkeessa, joka tarjoaa yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille, sekä heidän läheisilleen. Hänellä on pitkä kokemus vaativasta mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä huumeiden käyttäjien ja asunnottomien naisten kanssa työskentelystä. Viime vuosina Airaksinen on kehittänyt toimintamallia, jossa hyödynnetään vertaistukea päihteiden käyttäjien kuntoutuksessa.  

044 7053 282heidi.airaksinen@nuortenystavat.fi