Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta

Muhos

Työ- ja päivätoiminta, Muhos

Yhteystiedot

Työ- ja päivätoiminta Muhos

Pohjolantie 29
91500 Muhos

Palveluvastaava
Teija Kipronen
044 7341 851

Palvelujohtaja
Tiina Lotvonen
044 7341 715

Toimintakeskus VillaVakka Muhoksella tarjoaa monipuolisia työ- ja päivätoimintapalveluja. Työ- ja päivätoiminnassa noudatetaan valtakunnallisia osallisuutta ja työllistymistä edistäviä laatukriteereitä. Meille on tärkeää, että jokainen ihminen pystyy vaikuttamaan omaan arkeensa ja työn suunnitteluun. Toiminta perustuu viikko-ohjelmiin, jotka laaditaan asiakkaiden toiveet huomioiden. Mielekkäällä ja pysyvällä viikko-ohjelmalla pyritään turvalliseen ja tasaiseen arkeen, jolla tuetaan asiakkaan arjenhallintaa.

Toimintakeskus VillaVakassa valmistetaan sosiaali- ja taidealojen ammattilaisten ohjaamissa ryhmätoiminnoissa erilaisia tuotteita sekä tilaustöitä. VillaVakassa on työpajat puutyössä, kädentaidoissa, käsitöissä, musiikissa, elektroniikan purkamisessa, kodinhoidossa ja keittiötyössä. Taidelähtöisissä ryhmissä opitaan tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Toiminnalliset ryhmät voivat olla myös harrastuspohjaisia, terapeuttisia tai kasvatuksellisia. Tarjolla on monenlaista pienryhmätoimintaa sekä yksilöohjattua toimintaa yksilöllisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Tieto- ja viestintätaidot TIKAS-ryhmissä, ART-ryhmät ja erilaiset kognitiivisten taitojen ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

VillaVakka tarjoaa turvallisen ympäristön opetella ja harjaantua työelämään ja itsenäistymiseen liittyviin arjen taitoihin. Asiakkaiden saama vertaistuki sekä sosiaalisten taitojen jatkuva harjoittelu ovat tärkeä osa toimintaa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.